Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

A site (a www.merkantil.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás) vagy bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat!

Szerzői jog

A Merkantil Bank Zrt. weboldalai, az azon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag a Merkantil Bank Zrt. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Információk

A Merkantil Bank Zrt. weboldalain megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. A részletes feltételek a vonatkozó Hirdetmények, Tájékoztatók, Általános Szerződési Feltételek és az Üzletszabályzatok tartalmazzák, melyet megtekinthet az Ügyfélkapu menüben található Kapcsolódó dokumentumokban.

A Merkantil Bank Zrt. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A személyes adatok és a banktitok védelme

A Merkantil Bank Zrt. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Merkantil Bank Zrt.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Merkantil Bank - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

A Merkantil Bank Zrt. az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, az ügyfelek nála vezetett számláinak egyenlegére, forgalmára vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást banktitokként kezel.

A Merkantil Bank Zrt. az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.