Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

A site (a www.merkantil.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás) vagy bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat!

Szerzői jog

A Merkantil Bank Zrt. weboldalai, az azon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag a Merkantil Bank Zrt. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Információk

A Merkantil Bank Zrt. weboldalain megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. A részletes feltételek a vonatkozó Hirdetmények, Tájékoztatók, Általános Szerződési Feltételek és az Üzletszabályzatok tartalmazzák, melyet megtekinthet az Ügyfélkapu menüben található Kapcsolódó dokumentumokban.

A Merkantil Bank Zrt. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A személyes adatok és a banktitok védelme

A Merkantil Csoport (Merkantil Bank Zrt., Merkantil Ingatlan Zrt., Merkantil Bérlet Kft.) bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló a 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (általános adatvédelmi rendelet) foglaltak szerint, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Merkantil Csoport-hoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Merkantil Csoport - az ügylet jellege által meghatározott adatkezelési célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

A Merkantil Bank Zrt. az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, az ügyfelek nála vezetett számláinak egyenlegére, forgalmára vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást banktitokként kezel.

A Merkantil Bank Zrt. az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.