A Merkantil Bank 1988-ban az Országos Kereskedelmi és Hitelbank leánybankjaként kezdte meg a működését, mint szakosított pénzintézet, ahol elsősorban váltóleszámítolással, faktoringgal és lízinggel foglalkozott.

1992-ben a Merkantil Bank tevékenységi kört váltott, Magyarországon elsőként kínálta a személygépkocsik részletre történő értékesítését. 1996-ban lezajlott a bank privatizációja, aminek következtében a Merkantil Bank Zrt. a legnagyobb hazai pénzintézet, az OTP Bank Nyrt. 100%-os tulajdonába került. Ennek is köszönhetően a Merkantil Bank tovább erősítette piacvezető pozícióját a gépjármű-finanszírozásban, továbbá folyamatosan bővítette a gépjármű-kereskedők és a vásárlók részére ajánlott termékeinek skáláját. A Merkantil Bank stratégiájának fontos eleme, hogy az OTP Bankcsoport tagjaként szoros kapcsolatra törekedjen a legnagyobb magyarországi pénzügyi vállalatcsoport többi tagjával, elsősorban az OTP Bankkal az együttműködésből származó előnyök kölcsönös kihasználása érdekében.

A Merkantil Bank, mint a hazai gépjármű-finanszírozási piac meghatározó szereplője, a piaci igények felmérése után elindította a Flotta, Ingatlan- és a Termelőeszköz-lízing üzletágait.


A Merkantil Bank Zrt. befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonosának neve: OTP Bank Nyrt. Tulajdoni és szavazati hányad: 100%

A Merkantil Bank Zrt.-vel szoros kapcsolatban álló személyek köre - a Hpt-ben és a 575/2013/EU rendeletben meghatározottal szerint – azonos a tulajdonos OTP Bank Nyrt.-vel szoros kapcsolatban lévő személyek körével. Az aktuális lista az OTP Bank Nyrt. honlapján érhető el.


Jelentések, Nyilvános adatok

A Merkantil Bank Éves jelentéseit és Nyilvános adatait letöltheti a Kapcsolódó dokumentumok alatt.


A Felügyelet által a vonatkozó jogszabályok megsértése miatt a Merkantil Bankkal és a Merkantil Carral szemben hozott határozatok rendelkező része letölthető a Kapcsolódó dokumentumok alatt.


A Merkantil Bank Zrt. által működtetett informatikai rendszer megfelel a 42/2015 (III.12.) Kormányrendeletben meghatározott zárt informatikai rendszer követelményeinek.

Tanúsítás regisztrációs száma: HUNG-T-ZART-392-2018

Kapcsolódó dokumentumok
Rólunk