Gépjárműlízing kalkulátor

Néhány kattintással kiszámolhatja, hogy mennyi lesz a törlesztőrészlete!

A fenti kalkuláció tájékoztató jellegű, nem jelent a Merkantil Csoport részéről kötelezettségvállalást és annak módosítására is kizárólag a Merkantil Csoport jogosult.

További részletek

Kérdése van?

Kérjen visszahívást!

Kollégánk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.

Visszahívást kérek
Kérjen visszahívást!

Hívja szakértőinket

Hívja szakértőinket

Meglévő vagy lejárt szerződéssel kapcsolatban:
+36 (1) 268 6868-as számot.

Új lízing igényléssel kapcsolatban:
+36 (1) 268 6888-as számot hétfő-csütörtök 8:00-16:00, pénteken 8:00-14:50 között.

Gyakran ismételt kérdések

Igénylés

Természetes személyek (magánszemélyek), gazdálkodó és egyéb szervezetek (nem természetes személyek), egyéni vállalkozók, őstermelők egyaránt igénybe vehetik a finanszírozást.

 • Természetes személyek zárt végű pénzügyi lízingt igényelhetnek,
 • Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (nem természetes személyek) pedig HUF vagy EUR devizában, zárt- és nyíltvégű pénzügyi lízinget igényelhetnek.

Devizában történő finanszírozás esetén minden esetben igazolni kell a pénzügyi lízingszerződés nyilvántartási devizanemének megfelelő deviza árbevételt.

Ki lehet az ügyfelünk?

 • 18. életévét betöltött, cselekvőképes, devizabelföldi természetes személy,
 • Magyarországon bejegyzett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, vállalkozások.

Zártvégű pénzügyi lízing

Ebben az esetben a lízingbevevő által kiválasztott autót a Merkantil Bank veszi meg, majd átadja a lízingbevevőnek használatra. Vagyis a finanszírozó lesz a tulajdonos, a lízingbevevő pedig az üzembentartó.

A gépjármű törzskönyve a Merkantil Banknál marad, a Lízingbevevő a futamidő végén, az összes kötelezettség megfizetése után szerzi meg a tulajdonjogot.

Nyíltvégű pénzügyi lízing

Nyíltvégű pénzügyi lízing konstrukciót kizárólag gazdálkodó és egyéb szervezetek vehetik igénybe. Az igénylés feltétele, hogy a kiállított kereskedői számla teljes ÁFA-s legyen, azaz ÁFA-mentes, valamint különbözeti ÁFA-s értékesítés esetén nem választhat nyíltvégű pénzügyi lízinget.

 • A futamidő végéig a lízingbeadó tulajdonában lesz a gépjármű, azonban a futamidő végén a lízingbevevő az alábbi lehetőségek közül választhat:
  • maradvány értéken megvásárolja, és így a tulajdonába kerül a gépjármű,
  • megjelöl egy harmadik felet, aki a maradványérték megfizetését követően tulajdonjogot szerezhet,
  • visszaadja a merkantil Banknak a lízingelt eszközt.
 • Az ÁFA a futamidő során – a tőketörlesztés ütemében – részletekben kerül megfizetésre.
 • A maradványérték miatt alacsonyabb a havi díj, mint zártvégű pénzügyi lízing esetén.
 • A finanszírozott összeg = (regisztrációs adóval növelt) nettó ár mínusz nettó önerő, így a kamatszámítás alapja alacsonyabb, mint zártvégű pénzügyi lízingnél, ezáltal a lízingbevevő kamatterhe is kisebb.
 • Csak a tulajdonszerzési illeték negyede fizetendő a futamidő kezdetekor.
 • A céges és a magánhasználat arányában a lízingdíjak ÁFA összegét visszaigényelheti.

Az eltérő feltételű gépjármű-finanszírozási termékek összehasonlítása

Igen, ha lízingre vásárolja gépjárművét, nem kell bajlódnia a hosszas és problémás okmányirodai ügyintézéssel, mi ingyenesen átvállaljuk ezt Ön helyett.

Felkészült kollégáinknak köszönhetően Ön gyorsan és zökkenőmentesen intézheti gépjármű vásárlását. Szerződését az Ön által megjelölt - a gépjármű eladójával is egyeztetett - helyen írhatja alá.

Kérjük, vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal! Hívja a +36 (1) 268 6888-as számot hétfő-csütörtök 08:00-16:00, pénteken 08:00-14:00 között, szakértőink válaszolnak kérdéseire!

 • Természetes személyek esetén a futamidő a finanszírozás folyósításától számított 12-től akár 84 hónapig terjedhet,
 • jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (nem természetes személyek) esetén a maximális futamidő 96 hónap is lehet.

Gépjárművét akár már 20% önerő fizetése mellett megvásárolhatja.

3 féle biztosítási lehetősége van.

Beépített casco

 • A Merkantil Bank a futamidő végéig a gépjárműre teljes körű, a finanszírozás lejáratáig érvényes casco biztosítás megkötését írja elő, amelyet a Merkantil Bank köt meg a biztosítóval a finanszírozás futamideje lejárta időpontjáig terjedő hatállyal.
 • A lízingbevevő a casco biztosítási szerződéshez társbiztosítottként csatlakozik.
 • A casco biztosítás díja kamatban kerül megfizetésre, az ügyleti kamat magában foglalja a lízingbeadó által megkötött casco biztosítási szerződésnek a finanszírozás futamideje teljes időtartamára számított biztosítási díját is.
 • A lízingbevevő, mint társbiztosított a finanszírozás futamideje alatt a reá vonatkozó biztosítási jogviszonyt nem mondhatja fel.
 • Deviza finanszírozás esetén nem választható.

A casco biztosítást Ön köti meg

A lízingbevevő ez esetben köteles a futamidő végéig a gépjárműre teljes körű, a finanszírozás lejáratáig érvényes olyan casco biztosítás megkötni, amely

 • kiterjesztett területi hatállyal fedezetet nyújt elemi károkra, lopáskárra és töréskárra,
 • a biztosítás társbiztosítottja és egyben a gépjármű tulajdonosa a Merkantil Bank Zrt., mint finanszírozó.

Casco-mentes

Az ügyleti kamat részét képező kamatfelár mellett nem szükséges casco biztosítást kötni a finanszírozott gépjárműre.

A többi biztosítási lehetőséghez képest magasabb ügyleti kamatozású konstrukció választásakor kérjük, mérlegelje, hogy Önnek egy esetleges káresemény bekövetkezésekor a saját költségén kell helyt állnia a Merkantil Bank felé a gépjárműben bekövetkező károkért a szerződés szerinti tartozásának erejéig.

Fix kamatozás

Fix kamatozás esetén a törlesztőrészlet nagysága a futamidő során nem változik.

Változó kamatozás

Változó kamatozású finanszírozási konstrukció választása esetén a futamidő során a kamatok a referencia kamat (3 hónapos BUBOR / 3 hónapos EURIBOR) változásának függvényében módosulhatnak. A kamat a referencia kamat futamidejének megfelelő időközönként (periódusonként), azaz 3 havonta változhat, ennek hatására az Ön törlesztőrészletei - maximumkorlát nélkül - növekedhetnek, illetve csökkenhetnek. A Referencia Kamat változása kamatkülönbözetként jelenik meg, ennek elszámolása havonta vagy negyedévente történik, külön számlalevéllel. A kamatváltozás kockázata, illetve haszna teljes egészében a Önt terheli, illetve illeti.

A Referencia Kamat mértékét honlapunkon vagy a Merkantil Bank székhelyén kifüggesztett tájékoztatóból ismerheti meg. A törlesztőrészlet változásának, kiszámításának módszeréről és időpontjáról az Általános Lízing Feltételek rendelkeznek.

A Referencia kamatlábon felül az ügyleti kamat részeként, a lízingszerződésben meghatározott mértékű, a lízing teljes futamidejére rögzített (fix) kamatfelárat számítunk fel. A kamat és ennek megfelelően a fizetendő törlesztőrészlet az Általános Lízing Feltételek szerint a kamatfelár változásának hiányában is módosulhat, ami nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak.

HUF finanszírozás esetén

A gépjármű vételára és a lízingszerződésbe meghatározott további fizetendő összegek forintban kerül meghatározásra.

Deviza finanszírozás esetén

Deviza finanszírozás esetén a pénzügyi lízingszerződésben a gépjármű vételára – a gépjármű beszerzési számlájának devizanemétől függetlenül - valamint a lízingdíjak a pénzügyi lízingszerződés nyilvántartási devizanemében kerülnek meghatározásra.

Deviza finanszírozású pénzügyi lízingszerződés esetén a lízingdíjakra és a Lízingbevevőt terhelő további fizetési kötelezettségekre vonatkozó számlák és egyéb bizonylatok kiállítása is a pénzügyi lízingszerződés nyilvántartási devizanemében történik.

A Lízingbevevőnek fizetési kötelezettségét a Lízingbeadónak a pénzügyi lízingszerződés nyilvántartási devizanemében vezetett pénzforgalmi számlájára kell megfizetnie.

Amennyiben a gépjármű beszerzési számláján a gépjármű vételára forintban kerül meghatározásra, a gépjármű vételárának forint összege a finanszírozási kérelem előterjesztésekor átváltásra kerül a pénzügyi lízingszerződés nyilvántartási devizanemének megfelelő deviza összegre, a kérelem előterjesztését megelőző munkanapon érvényes OTP Bank Nyrt által 14.00 órakor közzétett deviza vételi árfolyamon, továbbá ezen EUR összeg a folyósításkor - a gépjármű beszerzési számláján feltüntetett teljesítés napján érvényes OTP Bank Nyrt által 14.00 órakor közzétett deviza vételi árfolyammal - kerül véglegesítésre. Ezen árfolyamváltozásból eredő kockázatok viselése a Lízingbevevőt terheli.

Változó kamatozású finanszírozási konstrukció választása esetén a futamidő során a kamatok a Referencia Kamat (3 hónapos BUBOR) változásának függvényében módosulhatnak. Emiatt Önnek kell viselnie a finanszírozótól független, hazai, illetve nemzetközi pénzpiaci környezet változása miatt jelentkező kamatváltozások következményeit, a kamatkockázatot. Kérjük, döntésekor mérlegelje, hogy e kockázatok miatt a fizetendő lízingdíjrészletek összege - lízingdíjrészlet-különbözet formájában - a futamidő alatt növekedhet.
Tájékoztató a gépjármű-finanszírozási szerződésekből adódható kockázatokról

Javasoljuk, hogy a felelős hitelfelvételi döntéshez fontolja meg a háztartás teljes teherviselő képességét, vegye figyelembe a háztartásukban élők vagyoni-jövedelmi helyzetét, eladósodottságát és a leendő adóssággal összefüggő teherviselő képességüket is. Kalkulátorunkkal ki is számolhatja, hogy jövedelmétől, meglévő hiteleitől függően maximálisan mekkora havi lízingdíjat vállalhat.
Tájékoztató a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról

A megalapozott döntéshez segítséget nyújthat a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ tájékoztatója az ott szereplő termékleírások, összehasonlítást segítő alkalmazások (pl.: hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program) ( https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem).

Természetes személy ügyfeleink figyelmébe ajánljuk a Magyar Nemzeti Bank tájékoztatóját a túlzott eladósodás kockázatairól, melyet az MNB honlapján érhet el.

A THM tájékoztató értéke fogyasztókra vonatkozó zártvégű pénzügyi lízing esetén 6,99*% - 37% érték közötti lehet.

*a Merkantil Bank Zrt. által meghirdetett egyedi akciók során a THM alsó értéke a fentiektől kedvezőbb is lehet.

Szerződéskötés után

Igen, a futamidő alatt a szerződésben foglaltak szerint lehetősége van a szerződés módosítására, ennek keretében:

 • a futamidő csökkentésére,
 • a hátralevő tartozás részbeni előtörlesztésére,
 • vagy teljes kiegyenlítésére.

A szerződésmódosítás költsége a szerződéskötés időpontjában érvényes Díjjegyzékben találja meg.

A törlesztőrészleteket banki átutalással, csoportos beszedési megbízással, bankkártyás fizetéssel vagy készpénz-átutalási megbízáson (csekken) fizetheti. Deviza finanszírozás esetén csak banki átutalással lehet fizetni, a pénzügyi lízingszerződés nyilvántartási devizanemének megfelelő pénzforgalmi bankszámlára.

 • Banki átutalás: a fizetési ütemezésben, illetve az ahhoz megküldött ügyfélkártyán, valamint az Ügyfélkapuba belépve megtalálja a szerződéséhez tartozó befizetési számlaszámot, melyre átutalással fizethet. Felhívjuk figyelmét, hogy minden szerződéshez egyedi befizetési számlaszám tartozik.
 • Csoportos beszedési megbízás: lehetősége van a törlesztések csoportos beszedéssel történő rendezésére. Ennek során az Ön által megadott bankszámláról bankunk kezdeményezi a gépjármű-finanszírozási szerződéssel kapcsolatos törlesztések beszedését.
 • Bankkártyás fizetés: a Merkantil honlapon elérhető Ügyfélkapu rendszerben a regisztrációt követően lehetősége van bankkártyás fizetésre.
 • Készpénz-utalási megbízás (csekk): lehetősége van a törlesztéseket csekken is befizetni, melynek költségéről a hirdetményben tájékozódhat

A Merkantil Bank segítséget kíván nyújtani azon ügyfeleinek, akiknek anyagi körülményei nem teszik lehetővé törlesztési kötelezettségük maradéktalan teljesítését.

Ha fizetési nehézségeit már előre látja, forduljon bizalommal ügyintézőinkhöz, hogy a problémáját még a hátralék felhalmozódása előtt tudjuk orvosolni, illetve az Önnek legelőnyösebb megoldást tudjuk felkínálni.