Ügyfélpanaszok és bejelentések kezelése

Hogyan tehet panaszt?

A Merkantil Bank a következő ügyfélszolgálati pontokon fogadja ügyfelei bejelentéseit, panaszait

Hasznos tudnivalók

Hogyan fogalmazzam meg panaszomat?

Kérjük, hogy kifogásait és indokait egyesével (minden kifogást külön azonosításra alkalmas módon), lényegre törően és felsorolásszerűen írja le vagy mondja el nekünk.

Igénybe vehetek meghatalmazottat?

Igen, a panaszkezelés során eljárhat meghatalmazott útján.

Panaszkezelésre vonatkozó meghatalmazás (természetes személy és őstermelő részére)
Panaszkezelésre vonatkozó meghatalmazás (gazdálkodó szervezet részére)

Mikor kapok választ a panaszomra?

Írásbeli panaszára indokolással ellátott álláspontunkat a panasz közlését követő követő 30 napon, pénzforgalmi szolgáltatással összefüggő írásbeli panasz esetén 15 munkanapon belül küldjük el Önnek.

Ha a pénzforgalmi szolgáltatással összefüggő panasz valamennyi eleme bankunkon kívül álló okból 15 munkanapon belül nem válaszolható meg, bankunk ideiglenes választ küld Önnek, amely az érdemi válasz késedelmének okait, valamint a végső válasz határidejét is tartalmazza. A végső válasz megküldésének határideje ugyanakkor nem lehet későbbi, mint a panasz közlését követő 35. munkanap (munkanap alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott munkanap értendő).

Hova fordulhatok panaszom elutasítása esetén?

Fogyasztói1 panasz elutasítása esetén, amennyiben a panasz az MNB tv. fogyasztóvédelmi rendelkezései megsértésének kivizsgálására irányult, úgy fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezhető a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központnál, a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita rendezésére irányult, úgy az ügyfél döntése alapján - amennyiben a Pénzügyi Békéltető Testület eljárására vonatkozó szabályok alapján fogyasztónak minősül - a Pénzügyi Békéltető Testülethez vagy a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat; illetve amennyiben a fenti pontok egyikébe sem tartozik, úgy további jogorvoslatra nincs lehetőség.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét a Magyar Nemzeti Bank Fogyasztóvédelmi oldalára , a panaszkezeléssel kapcsolatban ott található tájékoztatókra, a vitarendezési fórumokról szóló tájékoztatóra, továbbá a panaszkezelési formanyomtatványra.

Nem fogyasztónak minősülő ügyfél panaszának elutasítása esetén a panasz elutasítása, vagy a kivizsgálásra előírt törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat

1 Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy. [66/2021. (XII.20.) MNB rendelet 1. § (2)]