Nyilvánosságra hozatal

Jelentések

Nyilvánosságra hozandó információk a 2013. évi CCXXXVII. törvény, valamint az 575/2013/EU rendelet alapján:

Disclosure requirement

Disclosure in line with Act CCXXXVII of 2013 on Credit Institutions and Financial Enterprises, and Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council: