Etikai Kódex

A Merkantil Bank Zrt., a Merkantil Bérlet Kft., a NIMO 2002 Kft., az SPLC Vagyonkezelő Kft. (továbbiakban „Merkantil csoport”) Etikai Kódexe a Merkantil csoport, illetve a Merkantil csoporttal kapcsolatban állók számára világos és egyértelmű irányelveket, elvárásokat fogalmaz meg az etikus üzleti működésről, a Merkantil csoport értékeinek védelme érdekében.

Az OTP Bank Nyrt. 2006-ban fogadta el csoportszintű Etikai Kódexét, amely a külső és belső változásoknak, elvárásoknak megfelelően folyamatosan változik, fejlődik. A csoportszintű Etikai Kódex alapját olyan nemzetközi sztenderdek, bevált gyakorlatok és saját működési tapasztalatok adják, amelyek figyelembe veszik az OTP Bank csoporttal szembeni elvárásokat és a gyakorlati megvalósíthatóságot.

Az OTP Bank Csoport jogszabályoknak megfelelő társaságirányítási rendszere egyszerre szolgálja az ügyfelek bizalmát és elégedettségét, a részvényesi érték növekedését, valamint a felelős társadalmi magatartást.

A Merkantil csoport Etikai Kódexe az OTP csoportszintű Etikai Kódex alapján készült a Merkantil csoport tagjaira vonatkozóan.

Az Etikai Kódex teljes tartalmát letöltheti a Kapcsolódó dokumentumok alatt.


Merkantil csoport Etikai Bejelentési Rendszere

Merkantil csoport az Etikai Kódexében meghatározott értékek vélt vagy valós megsértésének bejelentésére, a bejelentések kezelésére alkalmas rendszert (továbbiakban: etikai bejelentési rendszer) hozott létre.

Az Etikai Bejelentési Rendszerről szóló részletes tájékoztató és a hozzájuk kapcsolódó adatkezelési tájékoztatók letöltheti a Kapcsolódó dokumentumok alatt.


Korrupcióellenes Politika

A Merkantil Bank Zrt., a Merkantil Bérlet Kft., a NIMO 2002 Kft., az SPLC Vagyonkezelő Kft. (továbbiakban: Merkantil csoport) az OTP Csoport tagjaként elkötelezett a korrupció elleni küzdelemben. A Merkantil csoport tagjai és vezetői zéró toleranciát hirdettek a vesztegetés, a jogtalan előnyszerzés minden formájával szemben.

A Korrupcióellenes Politika az OTP csoportra érvényes Korrupcióellenes Politika implementációja, melynek rendelkezései a hatályos korrupcióellenes hazai és nemzetközi jogszabályoknak, valamint a Wolfsberg Csoport Korrupcióellenes Kézikönyvének megfelelően kerültek kialakításra.

A Korrupcióellenes Politika célja, hogy meghatározza a Merkantil csoport korrupcióellenes tevékenységének elveit, azonosítsa a korrupció veszélyének különösen kitett területeket, illetve, hogy alapdokumentumként szolgáljon a Merkantil csoport korrupcióellenes tevékenységéhez a szükséges szabályozói dokumentumok kialakítása, valamint az érintett munkatársak korrupcióellenes tevékenysége során.

A Korrupcióellenes Politikában foglalt rendelkezések a Merkantil csoport Etikai Kódexének rendelkezéseivel együtt alkalmazandók.

A Korrupcióellenes Politika teljes tartalmát letöltheti a Kapcsolódó dokumentumok alatt.


Merkantil Bank Zrt. általános elvei a nemzetközi pénzügyi szankciók alkalmazására (Szankciós Politika)

A Merkantil Bank Zrt. az OTP Bankcsoport tagjaként elkötelezett abban, hogy betartsa azokat a nemzetközi szankciós rendelkezéseket, melyeket a nemzeti jogszabályok írnak elő, valamint nemzetközi szervezetek és egyes államok hatóságai bocsátottak ki.

A Merkantil Bank jó hírneve sérelmének (reputációs kockázat) elkerülése érdekében a Merkantil Bank különös figyelemmel jár el az olyan számlakapcsolatok és ügyletek létesítése során, amikor az ügylet tárgya és/vagy az ügyletben szereplő felek szankciós korlátozás alá esnek vagy reputációs szempontból szenzitívnek minősülnek.

A Szankciós Politika teljes tartalmát letöltheti a Kapcsolódó dokumentumok alatt.

Kapcsolódó dokumentumok
Etikai dokumentumok