Folyószámla - vezetés

Szerződéskötéssel kapcsolatos általános tudnivalók

A szerződéskötéshez / számlanyitáshoz benyújtandó dokumentumok


A Folyószámla-vezetéshez kapcsolódó Hirdetmények, Tájékoztatók, Üzletszabályzatok, valamint a szerződéskötés alkalmával kitöltendő nyomtatványok letölthetők a Kapcsolódó dokumentumok alatt.


A szerződéskötéshez / számlanyitáshoz benyújtandó dokumentumok

1. Lakossági ügyfelek esetén:

Magyar állampolgár természetes személy személyazonosságának igazoló ellenőrzéséhez alábbi okmányok valamelyikének bemutatása:

 • személyi igazolvány (ha nem tartalmazza a lakcímet, akkor lakcímet igazoló hatósági igazolvány is);
 • személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány együttesen;
 • útlevél és lakcímet igazoló hatósági igazolvány együttesen;
 • új típusú kártyás gépjármű vezetői engedély és lakcímet igazoló hatósági igazolvány együttesen;

Külföldi állampolgár természetes személy személyazonosságának igazoló ellenőrzéséhez alábbi okmányok valamelyikének bemutatása:

 • úti okmány (például: útlevél),
 • személyi igazolvány, ha az magyarországi tartózkodásra jogosít;
 • tartózkodási jogot igazoló okmány vagy tartózkodásra jogosító okmány.

2. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén:

Szükséges dokumentumok a nyilvántartásba vételre kötelezett ügyfelek esetén:

 • Cégbírósági bejegyzésre kötelezett, már bejegyzett jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetében a cégbejegyzés igazolása - a bejegyzésről szóló cégbírósági végzéssel, illetve 30 napnál nem régebbi cégkivonat.
 • Ha az érvényes jogszabályi rendelkezések szerint a jogi személy létrejöttéhez nem a cégbíróság, hanem valamely más hatóság nyilvántartásba vétele szükséges, akkor a számlanyitáskor ennek megtörténtét szintén 30 napnál nem régebbi okirattal kérjük igazolni.
 • Cégbírósági bejegyzésre kötelezett, de még be nem jegyzett cégek esetén a cégbíróság által kiadott tanúsítvánnyal történő igazolás arról, hogy benyújtották a cégbírósági bejegyzés iránti kérelmet.
 • A későbbi bejegyzés megtörténtéről a cégbírósági végzés bemutatásával haladéktalanul tájékoztatni kell a számlavezetőt.
 • Közjegyzői okiratba foglalt, vagy ügyvéd, illetve az alapító jogtanácsosa által ellenjegyzett társasági szerződés, illetve alapító okirat, alapszabály.
 • A cégbejegyzésre kötelezett ügyfeleknek be kell nyújtaniuk a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány(ok)at is vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírási mintá(ka)t.
 • Cégbírósági bejegyzésre kötelezett, de még be nem jegyzett cégek esetén a Jogi személynek a bankszámlanyitáskor be kell mutatnia a KSH által kiadott egységes statisztikai számjelről szóló igazolást, illetve amennyiben vállalkozásának - tevékenységével összefüggésben - adót kell fizetnie az adóhatóság részére, úgy a pénzforgalmi bankszámla megnyitásakor be kell jelentenie a Banknak a NAV általi nyilvántartásba vételt igazoló adószámot, vagy az ezeket is igazoló tanúsítványt.

Szükséges dokumentumok egyéni vállalkozók esetén:

 • Vállalkozói igazolvány (ha ez szükséges a vállalkozói tevékenység végzéséhez) vagy a tevékenység végzését lehetővé tevő egyéb okirat és adószám.

Szükséges dokumentumok ügyvédi irodák és ügyvédek esetén:

 • Ügyvédi Kamara által történt nyilvántartásba vételről szóló igazolás.

Szükséges dokumentumok a nyilvántartásba vételre nem kötelezett ügyfelek esetén:

 • A számlanyitáshoz szükséges, a szervezet alapítását igazoló dokumentum megléte, amely tartalmazza a bankszámla felett rendelkezők körét és a rendelkezés módját, valamint az adószám, amennyiben a szervezet adóköteles tevékenységet is folytat.
Kapcsolódó dokumentumok
Folyószámla-vezetés