Közvetlenül az eladótól vásárolná meg a kiszemelt gépjárművet, készpénzre lenne szüksége? Bátran kalkulálhat velünk!

Lízingügyintézéshez, Ön közvetlenül veheti fel a kapcsolatot Bankunkkal.

Amennyiben lízingre vásárolja gépjárművét, nem kell bajlódnia a hosszas és problémás okmányirodai ügyintézéssel, mi ingyenesen átvállaljuk ezt Ön helyett.

Néhány kattintással kiszámolhatja, hogy mennyi lesz a törlesztőrészlete! Kalkuláljon most, igényeljen finanszírozást online!

Felkészült kollégáinknak köszönhetően Ön gyorsan és zökkenőmentesen intézheti gépjármű vásárlását. Szerződését az Ön által megjelölt - a gépjármű eladójával is egyeztetett - helyen írhatja alá.


Amennyiben Ön meglévő gépjárművét szeretné értékesíteni, bátran kalkulálhat velünk. Hirdetésében tüntesse fel kedvező lízing konstrukciónkat, így növelheti az értékesítés esélyét.

A finanszírozás feltételei

Megfinanszírozható járművek:

Használt gépjármű (személygépkocsi, 3,5 tonnáig kishaszongépjármű, motorkerékpár).

A használt gépjárműnek eleget kell tennie az alábbi követelményeknek:

A gépjármű kora a finanszírozási szerződés megkötésekor személygépjármű esetén,

zártvégű pénzügyi lízingnél legfeljebb 16 év, kishaszongépjármű esetén,

zártvégű pénzügyi lízingnél legfeljebb 14 év lehet. A futamidő végén a gépjármű kora nem lépheti túl személygépjármű esetén,

zártvégű pénzügyi lízingnél a 18 évet, kishaszongépjármű esetén, zártvégű pénzügyi lízingnél a 15 évet.

A THM tájékoztató értéke fogyasztókra vonatkozó zártvégű pénzügyi lízing esetén 3,99*% - 24,6**% érték közötti lehet.

*a Merkantil Bank Zrt. által meghirdetett egyedi akciók során a THM alsó értéke a fentiektől kedvezőbb is lehet.
** 2020. március 19. napján vagy azt követően, a fizetési moratórium idején megkötött szerződések esetén a THM értéke a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 10.§-ában meghatározott Kedvezményes THM (5,75 %) értékét nem haladhatja meg, amely 2020. december 31. napjáig érvényes.

Ki lehet az ügyfelünk?

 • 18. életévét betöltött, cselekvőképes, devizabelföldi természetes személy.
 • Magyarországon bejegyzett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, vállalkozások.

Kik milyen finanszírozási konstrukciót választhatnak?

 • Természetes személyek: zárt végű pénzügyi lízing
 • Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (nem természetes személyek): zárt- és nyíltvégű pénzügyi lízing.

Finanszírozási konstrukciók jellemzői:

 • Nyíltvégű pénzügyi lízing konstrukciót kizárólag jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, vállalkozások vehetik igénybe.
 • Pénzügyi lízing esetén a futamidő végéig a lízingbeadó tulajdonában marad a finanszírozott eszköz.
 • Nyíltvégű pénzügyi lízing esetében a futamidő végéig a lízingbeadó tulajdonában lesz az eszköz, azonban a futamidő végén a lízingbevevő az alábbi lehetőségek közül választhat:
  • maradvány értéken megvásárolja és így a tulajdonába kerül az eszköz,
  • megjelöl egy harmadik felet aki a maradványérték megfizetését követően tulajdonjogot szerezhet,
  • visszaadja a Banknak lízingelt eszközt.

Finanszírozás devizaneme:

 • forint

Biztosítási feltételek:

 • Normál (casco köteles) konstrukció: a lízingbevevő köteles a futamidő végéig a gépjárműre teljes körű, a finanszírozás lejáratáig érvényes olyan casco biztosítás megkötni, amely kiterjesztett területi hatállyal fedezetet nyújt elemi károkra, lopáskárra és töréskárra, továbbá a beépített és a gépjárműért fizetett vételárban lévő extra tartozékokra, valamint az önrészesedés mértéke 30%-os kiemelt első lízingdíj alatt legfeljebb a kárösszeg 20%-a,  30%-os kiemelt első lízingdíj esetében és a felett legfeljebb a kárösszeg 30%-a lehet, amely önrészesedési összeg a lízingbevevőt terheli. A biztosítás társbiztosítottja a Merkantil Bank Zrt. mint finanszírozó és a gépjármű tulajdonosa.
 • Beépített cascos konstrukció: a finanszírozó a futamidő végéig a gépjárműre teljes körű, a finanszírozás lejáratáig érvényes casco biztosítás megkötését írja elő, amelyet a Finanszírozó köt meg a biztosítóval a finanszírozás futamideje lejárta időpontjáig terjedő hatállyal. A lízingbevevő a Finanszírozó által megkötött casco biztosítási szerződéshez társbiztosítottként csatlakozik. A casco biztosítás díja kamatban kerül megfizetésre. Az éves induló ügyleti kamat mértéke annak figyelembevételével kerül meghatározásra, hogy az ügyleti kamat magában foglalja a lízingbeadó által megkötött casco biztosítási szerződésnek a finanszírozás futamideje teljes időtartamára számított biztosítási díját is. A lízingbevevő, mint társbiztosított a finanszírozás futamideje alatt a reá vonatkozó biztosítási jogviszonyt nem mondhatja fel,
 • Casco-mentes konstrukció: az ügyleti kamat részét képező kamatfelár mellett nem szükséges casco biztosítást kötni a finanszírozott gépjárműre. Ilyen, a fentebb említett más konstrukciókhoz képest magasabb ügyleti kamatozású  konstrukció választásakor mérlegelni kell, hogy az ügyfélnek káresemény bekövetkezése esetén saját költségén helyt kell állnia a finanszírozó, mint tulajdonos felé a gépjárműben bekövetkező károkért a szerződés szerinti tartozásának erejéig.

Milyen futamidővel vehető igénybe a finanszírozás?

 • A futamidő természetes személyek esetén a finanszírozás folyósításától számított 12-től akár 84 hónapig terjedhet, míg
 • jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező  szervezetek (nem természetes személyek) esetén a maximális futamidő 96 hónap is lehet.

Milyen önerő szükséges a gépjármű megvásárlásához?

 • Gépjárművét akár már 20% önerő fizetése mellett megvásárolhatja.


Az ügyintézés menete

1. lépés:

Miután ajánlatunkat - az Ön által megadott e-mail címre – megkapta, egy munkatársunk rövid időn belül felhívja Önt annak pontosítása, véglegesítése érdekében. Szükség esetén tájékoztatást nyújt a finanszírozás feltételeiről, folyamatának részleteiről. Igény esetén tanácsadást végez a teherviselő képesség megállapításában, a kockázatok felelősségteljes megismerésében. Amennyiben Ön nem kívánja megvárni munkatársunk jelentkezését, akkor közvetlenül hívhatja munkaidőben DIREKT HITEL vonalunkat a 06 1 268-6888 telefonszámon.

2. lépés:

Amennyiben ajánlatunk elnyerte tetszését, lehetősége van honlapunkról letölteni a lízing kérelem benyújtásához szükséges dokumentumokat: Kapcsolódó dokumentumok/Letölthető nyomtatványok. Amikor természetes személyként igényli a finanszírozást, Önnek a kitöltött „A” jelű adatlapot az aláírt ügyfélnyilatkozatot és a szóbeli tájékoztatásra vonatkozó nyilatkozatot, továbbá a munkáltatói jövedelemigazolást, amikor pedig gazdálkodó szervezetként igényli a finanszírozást a kitöltött „B” jelű adatlapot, valamint 30 napnál nem régebbi NAV folyószámla kivonatot (kivéve, ha gazdálkodó szervezet szerepel a köztartozás mentes adatbázisban), a szerződést vagy a meghatalmazást aláíróktól pedig aláírási címpéldányt, egyéni vállalkozó és őstermelő ügyfelek esetén személyi igazolvány másolatot szükséges küldenie e-mailben (direkthitel@merkantil.hu) vagy faxon (06 1 429-7964), illetve igény esetén a fenti dokumentumokat személyesen is behozhatja Központi Bankfiókunkba (1051 Budapest, József Attila utca 8. Időpontfoglalás: 06 1 268-6888. Faxon történő beküldés esetén kérjük, minden lapon, e-mailben történő beküldés esetén pedig az e-mail tárgyában tüntesse fel az ajánlat azonosító számát!

3. lépés:

Az összes szükséges dokumentum beérkezését követően a bírálati döntés eredményéről sms-ben értesítjük. Amennyiben nincs szükség további dokumentum becsatolására és az elvi jóváhagyás megtörtént, akkor a független állapotfelmérést végző, általunk megbízott társaság rövid időn belül felveszi a kapcsolatot Önnel vagy a gépjármű eladójával a végső jóváhagyáshoz szükséges állapotfelmérés elvégzése érdekében, melynek költségét átvállaljuk Öntől! (Ekkor már az eredetiségvizsgálat is elkészíttethető.) Önnek közjegyzőnél regisztrálnia szükséges a hitelbiztosítéki rendszerben, illetve azonossági nyilatkozatot kell tennie.  A Hitelbiztosítéki nyilvántartásról és az azonossági nyilatkozatról bővebben itt.

4. lépés:

Bankunk a független állapotfelmérés eredménye alapján jóváhagyja a finanszírozási szerződés megkötését, amelyről szintén sms-ben értesítjük Önt. Ezt követően az Eladónak – ha az korábban még nem történt meg - el kell készíttetnie az eredetiségvizsgálatot, Önnek pedig a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás és casco köteles konstrukciónál teljes körű (a Merkantil Bank a casco biztosítási szerződésben és biztosítási kötvényben tulajdonosként és biztosítottként való megjelölése azzal, hogy a biztosító kifizetést csak Lízingbeadónak teljesíthet ) casco biztosítás megkötéséről is gondoskodnia kell. A jóváhagyást követően kerül sor az adásvételi szerződés, valamint a finanszírozási szerződés aláírására:

 • Központi Bankfiókunkban előzetesen egyeztetett időpontban (időpontfoglalás a 061 268-6888 telefonon), vagy
 • egyik mobilügyintéző kollégánk – aki ingyenesen, az ország bármely területére elviszi a szerződést - felveszi Önnel a kapcsolatot időpont és helyszín egyeztetése céljából.


A finanszírozási szerződés aláírását követően egy fizetési ígérvényt adunk ki Ön, illetve az eladó részére, aki ennek fejében átadja a forgalmi engedélyt és a törzskönyvet a Bank nevére történő okmányirodai átírása érdekében.

5. lépés:

Az Okmányirodai ügyintézést, valamint a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba való bejegyzést követően átutaljuk a finanszírozás összegét az eladó által megjelölt, nevére szóló bankszámlaszámra.

Amennyiben az eladó nem természetes személy, akkor az eladónak az adásvételi szerződésben szereplő bruttó vételárról számlát kell kiállítania a Merkantil Bank Zrt. részére.

A finanszírozás teljes átfutási ideje néhány nap, továbbá a kiegészítő (ingyenes, rugalmas szerződés aláírási és gépjármű átíratási) szolgáltatásunk miatt rendkívül egyszerű, idő és költség kímélők finanszírozásaink.

Az átírt forgalmi engedélyt postázzuk az Ön által megadott címre.


Milyen kockázata van a finanszírozásnak?

Forint alapú változó kamatozású finanszírozási konstrukció esetén az ügyfélnek kell viselnie a finanszírozótól független, hazai, illetve nemzetközi pénzpiaci környezet változása miatt jelentkező kamatváltozások következményeit (kamatkockázat). A futamidő során a kamatok a Referencia Kamat (3 hónapos BUBOR) változásának függvényében módosulhatnak.

Leendő ügyfeleinknek mérlegelnie kell, hogy e kockázatok miatt a fizetendő lízingdíjrészletek összege - lízingdíjrészlet-különbözet formájában - a futamidő alatt növekedhet.

A gépjármű-finanszírozási szerződésekből adódható kockázatokat bemutató részletes tájékoztató Kapcsolódó dokumentumok alatt letölthető.

Javasoljuk természetes személy ügyfeleiknek, illetve leendő szerződő feleiknek, hogy a felelős hitelfelvételi döntéshez fontolják meg a háztartásuk teljes teherviselő képességét, vegyék figyelembe a háztartásukban élők vagyoni-jövedelmi helyzetét, eladósodottságát és a leendő adóssággal összefüggő teherviselő képességüket is. Partnereink igény szerint segítséget nyújtanak az ügyfél, illetve leendő szerződő fél teherviselő képességének felméréséhez a háztartási költségvetés-számító program használatával.

A megalapozott döntéshez segítséget nyújthat a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ tájékoztatója az ott szereplő termékleírások, összehasonlítást segítő alkalmazások (pl.: hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program) (https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem).

Természetes személy ügyfeleink figyelmébe ajánljuk a Magyar Nemzeti Bank tájékoztatóját a túlzott eladósodás kockázatairól, mely itt érhető el.

Továbbá figyelmébe ajánljuk a gépjármű-finanszírozási termékekhez kapcsolódó tájékoztatóinkat, melyek a Kapcsolódó dokumentumok között tekinthetők meg.

Kapcsolódó dokumentumok
Direkt Hitel