Készpénzre van szüksége? A Merkantil Direkt finanszírozásnak köszönhetően, Ön gyorsan és egyszerűen juthat készpénzhez, amennyiben rendelkezik tehermentes gépjárművel. Mivel a szerződést közvetlenül a Bankkal köti, így a legkedvezőbb feltételekkel érheti el termékeinket. Néhány kattintással kiszámolhatja, hogy mennyi lesz a törlesztőrészlete! Kalkuláljon, egyszerű módon készpénzhez juthat online!

Felkészült kollégáinknak köszönhetően Ön gyorsan és zökkenőmentesen intézheti szabadfelhasználású lízingjét, mivel szerződését az Ön által megjelölt helyen írhatja alá.


A finanszírozás feltételei

Megfinanszírozható járművek:
Személygépkocsi, 3,5 tonnáig kishaszongépjármű, motorkerékpár.
A Gépjárműnek eleget kell tennie az alábbi követelményeknek:

A gépjármű kora a finanszírozási szerződés megkötésekor személygépjármű esetén zártvégű pénzügyi lízingnél legfeljebb 16 év, kishaszongépjármű és zártvégű pénzügyi lízingnél legfeljebb 14 év lehet. A futamidő végén a gépjármű kora nem lépheti túl személygépjármű és zártvégű pénzügyi lízingnél a 18 évet, kishaszongépjármű és zártvégű pénzügyi lízingnél a 15 évet.

A THM tájékoztató értéke fogyasztókra vonatkozó zártvégű pénzügyi lízing esetén 3,99*% - 24,9**% érték közötti lehet.

*a Merkantil Bank Zrt. által meghirdetett egyedi akciók során a THM alsó értéke a fentiektől kedvezőbb is lehet.
** 2020. március 19. napján vagy azt követően, a fizetési moratórium idején megkötött szerződések esetén a THM értéke a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 10.§-ában meghatározott Kedvezményes THM (5,75 %) értékét nem haladhatja meg, amely 2020. december 31. napjáig érvényes.

Ki lehet az ügyfelünk?

 • 18. életévét betöltött, cselekvőképes, devizabelföldi természetes személy.
 • Magyarországon bejegyzett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, vállalkozások.

Kik milyen finanszírozási konstrukciót választhatnak?

 • Természetes személyek: zárt végű pénzügyi lízing;
 • Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (nem természetes személyek): zárt- és nyíltvégű pénzügyi lízing.

Finanszírozási konstrukciók jellemzői

 • Pénzügyi lízing esetén a futamidő végéig a lízingbeadó tulajdonába kerül a finanszírozott eszköz és a szerződés lejártakor száll vissza a tulajdonjog ügyfelünkre.

Finanszírozás devizaneme:

 • forint

Biztosítási feltételek:

 • Normál (casco köteles) konstrukció: a lízingbevevő köteles a futamidő végéig a gépjárműre teljes körű, a finanszírozás lejáratáig érvényes olyan casco biztosítás megkötni, amely kiterjesztett területi hatállyal fedezetet nyújt elemi károkra, lopáskárra és töréskárra, továbbá a beépített és a gépjárműért fizetett vételárban lévő extra tartozékokra, valamint az önrészesedés mértéke 30%-os kiemelt első lízingdíj alatt legfeljebb a kárösszeg 20%-a,  30%-os kiemelt első lízingdíj esetében és a felett legfeljebb a kárösszeg 30%-a lehet, amely önrészesedési összeg a lízingbevevőt terheli. A biztosítás társbiztosítottja a Merkantil Bank Zrt. mint finanszírozó és a gépjármű tulajdonosa.
 • Beépített cascos konstrukció: a finanszírozó a futamidő végéig a gépjárműre teljes körű, a finanszírozás lejáratáig érvényes casco biztosítás megkötését írja elő, amelyet a Finanszírozó köt meg a biztosítóval a finanszírozás futamideje lejárta időpontjáig terjedő hatállyal. A lízingbevevő a Finanszírozó által megkötött casco biztosítási szerződéshez társbiztosítottként csatlakozik. A casco biztosítás díja kamatban kerül megfizetésre. Az éves induló ügyleti kamat mértéke annak figyelembevételével kerül meghatározásra, hogy az ügyleti kamat magában foglalja a lízingbeadó által megkötött casco biztosítási szerződésnek a finanszírozás futamideje teljes időtartamára számított biztosítási díját is. A lízingbevevő, mint társbiztosított a finanszírozás futamideje alatt a reá vonatkozó biztosítási jogviszonyt nem mondhatja fel,
 • Casco-mentes konstrukció: az ügyleti kamat részét képező kamatfelár mellett nem szükséges casco biztosítást kötni a finanszírozott gépjárműre. Ilyen, a fentebb említett más konstrukciókhoz képest magasabb ügyleti kamatozású  konstrukció választásakor mérlegelni kell, hogy az ügyfélnek káresemény bekövetkezése esetén saját költségén helyt kell állnia a finanszírozó, mint tulajdonos felé a gépjárműben bekövetkező károkért a szerződés szerinti tartozásának erejéig.

Milyen futamidővel vehető igénybe a finanszírozás?

 • A futamidő természetes személyek esetén a finanszírozás folyósításától számított 12-től akár 84 hónapig terjedhet, míg
 • jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (nem természetes személyek) esetén a maximális futamidő 96 hónap is lehet.

Milyen összeg vehető fel egy gépjárműre szabadfelhasználásra?

 • Gépjárműve EUROTAX értékének akár 80%-át megfinanszírozzuk.


Az ügyintézés menete

1. lépés:

Miután ajánlatunkat - az Ön által megadott e-mail címre – megkapta, egy munkatársunk rövid időn belül felhívja Önt annak pontosítása, véglegesítése érdekében. Szükség esetén tájékoztatást nyújt a finanszírozás feltételeiről, folyamatának részleteiről. Igény esetén tanácsadást végez a termékek és konstrukciók közötti választásban, a teherviselő képesség megállapításában, a kockázatok felelősségteljes megismerésében. Amennyiben Ön nem kívánja megvárni munkatársunk jelentkezését, akkor közvetlenül hívhatja munkaidőben DIREKT HITEL vonalunkat a 06 1 268-6888 telefonszámon.

2. lépés:

Amennyiben ajánlatunk elnyerte tetszését, lehetősége van honlapunkról letölteni a lízing kérelem benyújtásához szükséges dokumentumokat: Kapcsolódó dokumentumok/Letölthető nyomtatványok. Amikor természetes személyként igényli a finanszírozást, Önnek a kitöltött „A” jelű adatlapot az aláírt ügyfélnyilatkozatot és a szóbeli tájékoztatásra vonatkozó nyilatkozatot, továbbá a munkáltatói jövedelemigazolást, amikor pedig gazdálkodó szervezetként igényli a finanszírozást a kitöltött „B” jelű adatlapot, valamint 30 napnál nem régebbi NAV folyószámla kivonatot (kivéve, ha a gazdálkodó szervezet szerepel a köztartozás mentes adatbázisban), a szerződést vagy a meghatalmazást aláíróktól pedig aláírási címpéldányt, egyéni vállalkozó és őstermelő ügyfelek esetén személyi igazolvány másolatot szükséges küldenie e-mailben (direkthitel@merkantil.hu) vagy faxon (06 1 429-7964), illetve igény esetén a fenti dokumentumokat személyesen is behozhatja Központi Bankfiókunkba (1051 Budapest, József Attila utca 8. Időpontfoglalás: 06 1 268-6888. Faxon történő beküldés esetén kérjük, minden lapon, e-mailben történő beküldés esetén pedig az e-mail tárgyában tüntesse fel az ajánlat azonosító számát!

3. lépés:

Az összes szükséges dokumentum beérkezését követően a bírálati döntés eredményéről sms-ben értesítjük. Amennyiben nincs szükség további dokumentum becsatolására és az elvi jóváhagyás megtörtént, a független állapotfelmérést végző, általunk megbízott társaság rövid időn belül felveszi a kapcsolatot Önnel a végső jóváhagyáshoz szükséges állapotfelmérés elvégzése érdekében, melynek költségét átvállaljuk Öntől! (Ekkor már az eredetiségvizsgálat is elkészíttethető, melyre visszlízingnél szükség van.) Önnek közjegyzőnél regisztrálnia szükséges a hitelbiztosítéki rendszerben, illetve azonossági nyilatkozatot kell tennie.

4. lépés:

Bankunk a független állapotfelmérés eredménye alapján jóváhagyja a finanszírozási szerződés megkötését, amelyről szintén sms-ben értesítjük Önt. A jóváhagyást követően Ön aláírhatja a finanszírozási szerződést és a szükséges dokumentumokat, amely történhet:

 • központi ügyfélszolgálatunkon, előzetesen egyeztetett időpontban (időpontfoglalás a 06 1 268-6888 telefonon), vagy
 • egyik mobilügyintéző kollégánk – aki ingyenesen, az ország egész területén házhoz megy – felveszi Önnel a kapcsolatot időpont és helyszín egyeztetés céljából.

A finanszírozási szerződés aláírását követően egy fizetési ígérvényt adunk ki Önnek. Ennek fejében Ön átadja a forgalmi engedélyt és a törzskönyvet a Bank nevére történő okmányirodai átírás ügyintézéséhez.

5. lépés:

Az Okmányirodai ügyintézést, valamint a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba való bejegyzést követően átutaljuk a finanszírozás összegét az Ön által megadott, az Ön nevére szóló bankszámlaszámra.

Amennyiben szabadfelhasználású lízinget igénybe vevő leendő ügyfelünk nem természetes személy, eladóként az adásvételi szerződésben szereplő bruttó vételárról számlát kell kiállítania a Merkantil Bank Zrt. részére.

A finanszírozás teljes átfutási ideje néhány nap, továbbá a kiegészítő (ingyenes, rugalmas szerződés aláírási és gépjármű átíratási) szolgáltatásunk miatt rendkívül egyszerű és idő- és költségkímélők finanszírozásaink.


Milyen kockázata van a finanszírozásnak?

Forint alapú változó kamatozású finanszírozási konstrukció esetén az ügyfélnek kell viselnie a finanszírozótól független, hazai, illetve nemzetközi pénzpiaci környezet változása miatt jelentkező kamatváltozások következményeit (kamatkockázat). A futamidő során a kamatok a Referencia Kamat (3 hónapos BUBOR) változásának függvényében módosulhatnak.

Leendő ügyfeleinknek mérlegelnie kell, hogy e kockázatok miatt a fizetendő lízingdíjrészletek összege - lízingdíjrészlet-különbözet formájában - a futamidő alatt növekedhet.

A gépjármű-finanszírozási szerződésekből adódható kockázatokat bemutató részletes tájékoztató Kapcsolódó dokumentumok alatt letölthető.

Javasoljuk természetes személy ügyfeleiknek, illetve leendő szerződő feleiknek, hogy a felelős hitelfelvételi döntéshez fontolják meg a háztartásuk teljes teherviselő képességét, vegyék figyelembe a háztartásukban élők vagyoni-jövedelmi helyzetét, eladósodottságát és a leendő adóssággal összefüggő teherviselő képességüket is. Partnereink igény szerint segítséget nyújtanak az ügyfél, illetve leendő szerződő fél teherviselő képességének felméréséhez a háztartási költségvetés-számító program használatával.

A megalapozott döntéshez segítséget nyújthat a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ tájékoztatója az ott szereplő termékleírások, összehasonlítást segítő alkalmazások (pl.: hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program) (https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem).

Természetes személy ügyfeleink figyelmébe ajánljuk a Magyar Nemzeti Bank tájékoztatóját a túlzott eladósodás kockázatairól, mely itt érhető el.

Továbbá figyelmébe ajánljuk a gépjármű-finanszírozási termékekhez kapcsolódó tájékoztatóinkat, melyek a Kapcsolódó dokumentumok között tekinthetők meg.

Kapcsolódó dokumentumok
Direkt Hitel