Tájékoztató a Kormány által meghozott kamatstop intézkedésről

Ismerje meg a legfontosabb tudnivalókat!

Meghosszabbításra került a kamatstop

A Kormány a 176/2023. (V. 12.) Korm. rendelet alapján az eredetileg 2022. november hónap 15. napjától 2023. június 30 napjáig terjedő kamatstop intézkedését 2023. december 31. napjáig meghosszabbította. A kamatstop feltételei – a lentebb írtak szerint – változatlan feltételekkel 2023. év végéig tovább élnek.

Mit jelent a kamatstop intézkedés?

A Kormány az utóbbi időben meghozott infláció ellenes intézkedései között – többek között – döntött a vállalkozásokat érintő forint alapú, változó kamatozású hitel- és kölcsönszerződések, illetve a pénzügyi lízingszerződések referencia kamatának rögzítéséről.

Ez az intézkedés azt jelenti, hogy meghatározásra került az a maximum érték, amelyet a referencia kamat mértéke nem haladhat meg.

A kamatstop intézkedés a referencia kamat rögzített mértékét szabályozza 2022. november hónap 15. napjától 2023. június 30 napjáig terjedően és megakadályozza a referencia kamat változása miatt fizetendő kamatkülönbözeteknek a rögzített referencia kamat mértékét meghaladó esetleges növekedését.

Mely vállalkozásokat védi a kamatstop?

A most bevezetett kamatstop a mikro-, kis- és középvállalkozásokat védi. Ebbe a kategóriába tartoznak azok a cégek, amelyeknél

  • a foglalkoztatotti létszám nem éri el 250 főt;
  • az éves nettó árbevétel legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy a mérlegfőösszeg legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

Nem tekinthető ugyanakkor kis- és középvállalkozásnak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – eléri vagy meghaladja a 25 százalékot.

Amennyiben a vállalkozása érintett a kamatstopban, úgy Bankunk az alábbi tájékoztató levelet küldte meg az Ön részére:

„Tiszteltet Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a mikro-, kis- és középvállalkozásokat érintő negatív gazdasági hatások mérséklése érdekében arról döntött, hogy kamatstopot vezet be a hitel- és kölcsönszerződésekre, illetve a pénzügyi lízingszerződésekre.

A döntés értelmében a fordulónaptól érvényes referencia-kamatlábat 2022. november 15. és 2023. június 30. között úgy kell megállapítani, hogy az nem lehet magasabb a 2022. június 28-án érvényes referencia-kamatlábnál.

A kamatstop intézkedés azon hitel- és kölcsönszerződésekre, illetve pénzügyi lízingszerződésekre vonatkozik, amelyek − állami támogatással nem érintettek, − változó kamatozásúak és − forint alapúak. A Kormány döntése alapján nem lehet a tőke- és kamattartozást a 2022. november 15. és 2023. június 30. között nem teljesített kamat összegével megnövelni. Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a módosult kölcsönszerződést nem kell közjegyzői okiratba foglalni, a korábbi közjegyzői okirat a szerződés módosult tartalmának keretei között is érvényes.

A kamatstop az Önök vállalkozásának szerződésére is vonatkozik. A kamatláb változásáról részletes tájékoztatást fogunk nyújtani az Önök részére.”

Milyen finanszírozási szerződésekre vonatkozik a kamatstop?

Az intézkedés azon hitel- és kölcsön-, illetve pénzügyi lízingszerződésekre vonatkozik, amelyek

− Állami támogatással nem érintettek,
− Változó kamatozásúak és
− Forint alapúak

Van-e tennivalója az érintett vállalkozásoknak?

A jogszabályok értelmében nincs.A kamatstop az érintett vállalkozói finanszírozási szerződésekre automatikusan érvénybe lép – nem kell kérni és nem lehet abból kilépni. A módosult kölcsönszerződést nem kell közjegyzői okiratba foglalni, a korábbi közjegyzői okirat a szerződés módosult tartalmának keretei között is érvényes.

Növeli a kamatstop a tartozást?

A szerződés szerinti tőke- és kamattartozást nem lehet a kamatstop időszakában nem teljesített referencia kamatváltozásnak megfelelő kamatkülönbözet összegével megnövelni.

Ha moratóriumban van a hitelem, vonatkozik-e rá a kamatstop?

Igen, a referencia kamatláb rögzítése a moratóriumban lévő hitelekre is vonatkozik.