Tájékoztató a 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet szerinti fizetési moratóriumról

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020.március 18-án kihirdetett 47/2020. (III.18) számú Kormány rendelet a Bankkal 2020.03.18. napján fennálló és ezen időpontig folyósított kölcsönszerződésekből, illetve pénzügyi lízingszerződésekből (a továbbiakban: Szerződésekből) eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségek teljesítésére 2020. december hónap 31. napjáig terjedő időtartamra fizetési haladékot (fizetési moratóriumot) engedett, így a Szerződésből eredő fizetési kötelezettségeket, így a törlesztő részletek, törlesztő részlet különbözetek és az esetleges díjak összegét - nem kell teljesíteni.

A veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró szerződések futamideje 2020. december 31. napjáig  meghosszabbodik.

A moratórium ideje alatt az Önök fennálló tőketartozása nem csökken és a szerződési feltételek szerinti ügyleti kamattal tovább kamatozik.

A fizetési moratórium ideje alatt nem teljesített törlesztőrészletek részét képező ügyleti kamat tartozás összegével a fennálló tőketartozásuk - sem a fizetési moratórium ideje alatt, sem a fizetési moratórium lejártát követően – nem fog növekedni.

A fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott ügyleti kamatokat a moratórium lejártát követő hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt kell majd Önöknek megfizetniük, évente egyenlő részletekben úgy, hogy a meg nem fizetett ügyleti kamat nem kerül tőkésítésre és az ezen ügyleti kamattal növelt havi törlesztő részletek összege sem lehet magasabb az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegénél. Ezen okból a moratórium idejéből következő futamidő hosszabbításon túli további futamidő emelésre is sor kerülhet annak érdekében, hogy az Önök törlesztőrészlete ne emelkedjen az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összege fölé a meghosszabbított futamidő alatt sem.

A fentebb ismertetett kamatra vonatkozó szabályok kerülnek alkalmazásra  a moratórium alatt esedékessé váló díjakra is.

A fizetési moratórium nem érinti az Önök azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsenek a moratórium időtartama alatt is.

FONTOS tudniuk, hogy

  • a fizetési moratórium igénybevételéről nem kell külön nyilatkozniuk;
  • a fizetési moratórium ideje alatt a Bank a csoportos beszedések jogával nem él;
  • a fizetési moratórium ideje alatt nem teljesített tőke-, kamat- illetve díj fizetési kötelezettséget a moratórium lejártát követően a fentiek szerint meg kell fizetni;
  • a fizetési moratórium ideje alatt esedékes részletekkel együtt fizetendő casco vagy életbiztosítással rendelkező finanszírozási szerződések esetén a biztosítás továbbra is fennáll, amelynek meg nem fizetett díjait a kamatra vonatkozó szabályok szerint kell megfizetniük.


Bankunk a jelen tájékoztatóját a Kormány rendelet alkalmazásának részletszabályai ismeretében folyamatosan frissíti!