Fizetési moratórium

Tudnivalók és lehetőségek

A 2021. november 1-jétől az egyes kiemelt társadalmi csoportok részére meghosszabbított fizetési moratóriumban való részvételre biztosított nyilatkozattételi jelentkezési időszak lezárult. Ha Ön a határidőn belül, jogszabályban előírt tartalommal és formában nyilatkozat útján jelezte a fizetési moratóriumban történő részvételi szándékát, akkor finanszírozási szerződése 2022. június 30-ig fizetési moratóriumban marad.

Tájékoztató a 2021. november 1-je után kezdeményezett, moratóriumból történő kilépéshez

Természetesen 2021. november 1-je után is van lehetősége arra, hogy valamennyi vagy egyes szerződéseire kiterjedően kilépjen a fizetési moratóriumból, de ha a kilépés mellett dönt, a döntés végleges, a moratóriumba vissza már nem léphet.

Ha Ön kilépett a fizetési moratóriumból, akkor a törlesztési kötelezettsége a fizetési moratóriumból történő kilépés utáni első esedékességtől újraindul.

Hogyan jelezheti fizetési szándékát?

Ha 2021. november 1-je után ki szeretne lépni a fizetési moratóriumból, akkor ezt nyilatkozattétel útján teheti meg, mely kilépése végleges, később már nem léphet vissza

Kérjük, hogy nyilatkozatát az alábbi elérhetőségek valamelyikére szíveskedjen részünkre eljuttatni:

E-mail: informacio@merkantil.hu
Postacím: 1365 Budapest, Pf. 676.

Nyilatkozattétel után mikor kell legközelebb törlesztenem?

A fizetési moratóriumból való kilépésről, azaz törlesztés folytatásáról tett nyilatkozata megtételét követően közvetlenül esedékes törlesztőrészletet és az esetlegesen a 2020. március 18. napjáig felhalmozott hátralék összegét, továbbá az azóta esedékessé vált biztosítási díjakat és költségeket is egyösszegben meg kell fizetnie. A teljesítendő törlesztőrészlet összegéről és esedékességéről az aktuális fizetési ütemezésből tájékozódhat.

Az ezt követően esedékes törlesztőrészleteket az Önnek a fizetési moratórium zárásáról a következő esedékesség időpontjáig megküldendő módosult Fizetési Ütemezés szerint kell teljesítenie.

Amennyiben Ön korábban csoportos beszedési megbízással fizetett és ezt leállítatta vagy annak limit összegét, vagy végdátumát korlátozta, kérjük, a fizetési moratóriumból való kilépésére vonatkozó nyilatkozata megtételéig gondoskodjon arról, hogy számlavezetője a Bankot csoportos beszedésre jogosultként ismételten nyilvántartásba vegye és a megfelelő fedezet rendelkezésre álljon ahhoz, hogy a Bank szerződéssel kapcsolatos törlesztéseket, fizetési kötelezettségeket beszedhesse.

A csoportos beszedési megbízással történő beszedésre legkorábban az Ön számlavezetője elektronikus úton történő visszaigazolását követően kerülhet sor, amelyről a Bank írásban küld Önnek tájékoztatást. Ezen időpontot megelőzően  esedékessé váló törlesztési kötelezettséget Önnek kell átutalással kiegyenlítenie.

Meddig nyilatkozhatom a fizetési szándékomról?

A moratórium ideje alatt bármikor.

Kérhetem-e a fizetési kötelezettségeim és a futamidő módosítását?

Önnek lehetősége van díjmentesen a moratóriumi tartozás befizetésével előtörleszteni és futamidőt rövidíteni, amennyiben az új futamidőt túl hosszúnak tartja. Felhívjuk figyelmét, hogy a futamidő rövidítésével a havi törlesztőrészlet összege növekedhet.

Kérjük futamidő rövidítési szándékát írásban jelezze Társaságunknak az informacio@merkantil.hu e-mail címre vagy a 1365 Budapest, Pf. 676. postacímre küldendő levélben és megküldjük ajánlatunkat.

Késedelmek kezelése

Milyen tartozást jelent a Bank a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR)?

A bank a 2011. évi CXXII. törvény 11. § (1) bek. alapján átadja a KHR részére azoknak

– a természetes személyeknek az adatait, akik

  • a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesznek eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásaik összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért, és
  • a minimálbérösszeget meghaladó késedelmük folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt.

– természetes személynek nem minősülő személy adatait, amely aki a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozása több mint harminc napon keresztül fennállt.

Milyen következményekkel jár az adatok átadása a KHR részére?

Ha késedelmes teljesítése okán adatai átadásra kerülnek a KHR részére, mely negatívan befolyásolhatja későbbi finanszírozási igényléseinek kimenetelét.

Hogyan kezeli a Bank a késedelmeket a fizetési moratórium ideje alatt?

A fizetési moratórium hatálya alatt a 2020. március 18-ig folyósított lízing-, és kölcsönszerződések törlésztőrészleteit a 2020. március 18. napján fennálló és a fizetési moratórium ideje alatt tartozásokat és azok kamatait, az ügyfeleknek nem szükséges fizetni, ezeket az összegeket a bank nem szedi be.

A fizetési moratórium alatt a késedelmes tartozás összegének és késedelmes napjainak számítása is felfüggesztésre került. A KHR felé késedelemmel kapcsolatos adatszolgáltatás nem történik.

A 2021. november 1-je előtti, moratóriummal kapcsolatos szabályozásról ezen a linken olvashat.