Fizetési moratórium

Tudnivalók és lehetőségek

Tájékoztató a 2021. június 30-ig tartó fizetési moratórium 2021. október 31. napjáig, illetve 2022. június 30. napjáig történő meghosszabbításáról.

Fontos információ!

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a hitelmoratóriumot 2022. június 30-ig meghosszabbította.

Fontos változás, hogy az eredetileg 2021. június 30-ig tartó, majd 2021. szeptember 30-ig meghosszabbított fizetési moratórium végső határideje 2021. október 31-re módosult, változatlan feltételek mellett. Amennyiben 2021. október 31-ig továbbra is élni kíván a fizetési moratóriummal, akkor azt külön kérvényeznie nem kell, automatikusan meghosszabbításra kerül.

Információk abban az esetben, ha Ön jogosult a fizetési moratórium igénybevételére 2021. október 31. napját követően is:

Ön a 2020.03.18. napján fennálló és ezen időpontig folyósított kölcsönszerződésekből, illetve pénzügyi lízingszerződésekből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségek teljesítésére 2022. június 30-ig fizetési haladékot (hiteltörlesztési moratóriumot) kaphat, így a szerződésből eredő fizetési kötelezettségeket (törlesztő részletek, lízingdíjrészletek, törlesztőrészlet- és lízingdíjrészlet különbözetek és az esetleges díjak összegét) nem kell teljesítenie.

A fizetési moratórium 2022. június 30-ig történő meghosszabbítása fogyasztónak, jármű használatának céljából nyújtott pénzügyi lízingszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség vonatkozásában nem vehető igénybe.

Kire terjed ki a 2022. június hónap 30. napjáig meghosszabbított fizetési moratórium?

 • A hitelmoratóriumban részt vehetnek a nyugdíjasok, a gyermeket nevelők, a munkanélküliek, a közfoglalkoztatottak, valamint azok, akiknek a háztartásában a jövedelem tartósan csökkent.
 • Részt vehetnek azok a vállalkozások, amelyek tevékenységéből származó nettó árbevétele a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 25%-kal csökkent, valamint a vállalkozás 2020. március 18. és a kérelem benyújtásának napja közötti időszakban nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel, illetve kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést.

Mit kell tenni, ha továbbra is élni kíván a moratórium lehetőségével?

A hitelmoratórium igénybevételének feltételei úgy módosultak, hogy amennyiben Ön jelenleg (2021. szeptember hónapban) él a hitelmoratóriummal, 2021. október 1-je és október 31-e között nyilatkoznia kell, hogy továbbra is (2021. november 1-jétől) élni kíván vele.

Kérjük, hogy a kitöltött és aláírt Nyilatkozatot személyesen bankfiókunkban, vagy a kitöltött és elektronikusan hitelesített aláírással ellátott Nyilatkozatot e-mailben szíveskedjen részünkre eljuttatni.
E-mail:  informacio@merkantil.hu
Bankfiók címe: 1051 Budapest, József Attila utca 8.

A hitelmoratórium igénybevételére vonatkozó nyilatkozat kizárólagosan a fentiek szerinti módon tehető meg.

A Miniszterelnöki Kormányiroda és a Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint kellő felkészülési idő (október hónap egésze) biztosításával elvárható, hogy akinek jogos érdeke fűződik a moratórium meghosszabbításához, az személyesen jelenjen meg a hitelezőnél vagy az online nyilatkozattétel valamely formáját alkalmazza.

Nagyon fontos, hogy a kérelem benyújtása kizárólag 2021. október 1. és október 31. között lehetséges. A határidő jogvesztő, így 2021. október 31. napját követően kérelem elfogadására nincs lehetőség.

Szükséges-e más, a kérelemben foglaltakat alátámasztó dokumentumot benyújtani?

Nem, egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges!

Hány hónappal növekedhet meg a futamidő?

Példaként a következő szerződéses paraméterek esetén az eredeti szerződéses feltételek szerinti futamidő tartama és a törlesztőrészlet összege az alábbiak szerint változik a teljes fizetési moratórium ideje alatt egy 2020. március 18-tól 2020. december 31-ig tartó fizetési moratórium és a 2021. január 1-jétől 2022. június 30-ig tartó meghosszabbított fizetési moratórium teljes ideje alatti szerződésre:

 • Finanszírozási konstrukció: Zártvégű pénzügyi lízing
 • Finanszírozás devizaneme: Magyar forint (HUF) alapú
 • Finanszírozott összeg: 2 500 000Ft
 • Eredeti futamidő: 77 hónap
 • Eltelt futamidő a fizetési moratórium kezdő időpontjáig: 39 hónap
 • Az Egyedi Lízingszerződésben meghatározott teljes éves induló ügyleti kamat mértéke: 8,37%
 • THM: 8,70%
 • Eredeti szerződési feltételek szerinti havi törlesztőrészlet összege: 42 073 Ft
 • Fizetési moratórium kezdő időpontjában fennálló teljes tőke tartozás összege: 1 400 193 Ft
 • Fizetési moratórium időtartama alatt esedékes kamat tartozás összege: 263 691 Ft
 • Eredeti szerződési feltételek szerint hátralévő futamidő tartama: 38 hónap (utolsó hónap: 2023. május)
 • Fizetési moratórium időtartama: 27 hónap
 • Fizetési moratórium következtében hátralévő futamidő tartama: 73 (38+27+8) hónap (utolsó hónap: 2026. április)
 • Fizetési moratóriumot követően a meghosszabbított futamidő alatt fizetendő havi törlesztőrészlet összege: 41 420 Ft

A meghosszabbított fizetési moratórium igénybevételére vonatkozó nyilatkozattétel további feltételeiről és módjáról honlapunkon folyamatosan frissülő tájékoztatást nyújtunk.

A Merkantil Bank Zrt. a 317/2021. (VI. 9.) Kormányrendeleten alapuló jogszabályváltozásra tekintettel – mellyel a 2021. január 01. napjától 2021. június 30. napjáig tartó fizetési moratórium záró időpontja 2021. szeptember 30. napjáig meghosszabbításra került - az alábbi tájékoztatást adja.

Önök a 2020.03.18. napján fennálló és ezen időpontig folyósított kölcsönszerződésekből, illetve pénzügyi lízingszerződésekből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségek teljesítésére 2021. szeptember 30-ig fizetési haladékot (hiteltörlesztési moratóriumot) kaphatnak, így a szerződésből eredő fizetési kötelezettségeket (törlesztő részletek, lízingdíjrészletek, törlesztőrészlet- és lízingdíjrészlet különbözetek és az esetleges díjak összegét) nem kell teljesíteniük.

Kire terjed ki a 2021. szeptember hónap 30. napjáig meghosszabbított fizetési moratórium automatikusan?

 • Ha Önök éltek a fizetési moratórium lehetőségével 2020. december hónapban és ennek következtében nem fizették meg a 2020. december hónapban esedékes fizetési kötelezettségeiket és 2020. decemberében, vagy a későbbiekben sem nyilatkoznak akként, hogy nem kívánnak élni a fizetési moratóriummal.
 • Vagy ha Önöknek 2020. decemberében nem volt esedékes fizetési kötelezettségük és Önök a 2020. évben utoljára esedékes fizetési kötelezettségük tekintetében éltek a fizetési moratóriummal és 2020. decemberéig, vagy a későbbiekben sem nyilatkoznak akként, hogy nem kívánnak élni a fizetési moratóriummal

Kire nem terjed ki a 2021. szeptember hónap 30. napjáig meghosszabbított fizetési moratórium automatikusan?

 • Ha Önök a fizetési moratórium lehetőségével a 2020. december hónapban nem éltek és ennek következtében szerződésszerűen eleget tettek fizetési kötelezettségüknek,
 • Ha Önöknek 2020. decemberében nem volt esedékes fizetési kötelezettségük és Önök a 2020. évben utoljára esedékes fizetési kötelezettségük tekintetében nem éltek a fizetési moratóriummal és ennek következtében szerződésszerűen eleget tettek fizetési kötelezettségüknek.

Mit kell tennie, ha élni kívánna a 2021. szeptember hónap 30. napjáig meghosszabbított fizetési moratóriummal?

A fizetési moratórium meghosszabbítása csak akkor terjed ki a moratórium alól kikerült szerződésekre, ha Önök nyilatkoznak arról, hogy élni kívánnak a fizetési moratóriummal.

Kérjük, hogy a kitöltött Nyilatkozatot, vagy annak tartalmával megegyező Ön által írt nyilatkozatot e-mailben, ha erre nincs lehetősége, akkor postai úton szíveskedjen megküldeni: e-mail:  informacio@merkantil.hu, postacím: 1365 Budapest, Pf.: 676.

A fizetési moratóriumról

Ha Önök élni kívánnak a fizetési moratóriummal, a fentieken túl nincs további teendőjük.

A fizetési moratórium lejáratát követően a fizetési moratórium lehetőségének igénybevétele miatt az Önök által havonta fizetendő törlesztőrészletek / lízingdíjrészletek összege nem fog növekedni, ami a Szerződés futamidejének a moratórium időtartamánál hosszabb időre szóló meghosszabbításával kerül biztosításra.

A fizetési moratórium ideje alatt a Szerződés alapján fennálló tőketartozás nem csökken és az eredeti szerződési feltételek szerinti ügyleti kamattal kamatozik tovább.

A fizetési moratórium ideje alatt nem teljesített törlesztőrészletek részét képező ügyleti kamat tartozás összegével a fennálló tőketartozásuk - sem a fizetési moratórium ideje alatt, sem a fizetési moratórium lejártát követően – nem fog növekedni.

A fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott ügyleti kamatokat a moratórium lejártát követő hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt kell majd Önöknek megfizetniük, évente egyenlő részletekben úgy, hogy a meg nem fizetett ügyleti kamat nem kerül tőkésítésre és az ezen ügyleti kamattal növelt havi törlesztő részletek összege sem lehet magasabb az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegénél, amennyiben a Bankkal Önök eltérő írásbeli megállapodást nem kötnek. Ezen okból a moratórium idejéből következő futamidő hosszabbításon túli további futamidő emelésre is sor kerül annak érdekében, hogy az Önök törlesztőrészlete ne emelkedjen az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összege fölé a meghosszabbított futamidő alatt sem.

A fentebb ismertetett kamatra vonatkozó szabályok kerülnek alkalmazásra a moratórium alatt esedékessé váló díjakra is.

Hasznos tudnivalók

Példaként a következő szerződéses paraméterek esetén az eredeti szerződéses feltételek szerinti futamidő tartama és a törlesztőrészlet összege az alábbiak szerint változik a teljes fizetési moratórium ideje alatt egy 2020. március 18-tól 2020. december 31-ig tartó fizetési moratórium és a 2021. január 1-től 2021. szeptember 30-ig tartó meghosszabbított fizetési moratórium teljes ideje alatti szerződésre:

 • Finanszírozási konstrukció: Zártvégű pénzügyi lízing
 • Finanszírozás devizaneme: Magyar forint (HUF) alapú
 • Finanszírozott összeg: 2 500 000 Ft
 • Eredeti futamidő: 77 hónap
 • Eltelt futamidő a fizetési moratórium kezdő időpontjáig: 39 hónap
 • Az Egyedi Lízingszerződésben meghatározott teljes éves induló ügyleti kamat mértéke: 8,37%
 • THM: 8,70%
 • Eredeti szerződési feltételek szerinti havi törlesztőrészlet összege: 42 073 Ft
 • Fizetési moratórium kezdő időpontjában fennálló teljes tőke tartozás összege: 1 400 193 Ft
 • Fizetési moratórium időtartama alatt esedékes kamat tartozás összege: 175 794 Ft
 • Eredeti szerződési feltételek szerint hátralévő futamidő tartama: 38 hónap (utolsó hónap: 2023. május)
 • Fizetési moratórium időtartama: 18 hónap
 • Fizetési moratórium következtében hátralévő futamidő tartama: 61 (38+18+5) hónap (utolsó hónap: 2025. április)
 • Fizetési moratóriumot követően a meghosszabbított futamidő alatt fizetendő havi törlesztőrészlet összege: 41 890 Ft

A fizetési moratórium nem érinti az Önök azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek , illetve a 2020. december 31. napján lejárt fizetési moratórium következtében módosult új Fizetési ütemezés  szerint teljesítsenek a meghosszabbított moratórium időtartama alatt is, mely jogukkal élhetnek valamennyi a Bankkal fennálló Szerződésükre kiterjedően, vagy az egyes, Önök által megjelölt Szerződés(ek) tekintetében.

Amennyiben az Önök szerződése a 2020. december 31. napjáig tartó fizetési moratórium tartama alatt lejárt, kérjük, hogy az Önöknek posta útján megküldött „Értesítés a fizetési moratórium következtében a kölcsönszerződés/pénzügyi lízingszerződés módosulásáról” című tájékoztatóban közölt módosult törlesztőrészlet összegét fizessék meg, az eredeti fizetési ütemezés szerinti további gyakorisággal és az ott közölt naptári napoknak megfelelő esedékességi időpontokig.

Az eredeti, illetve a fizetési moratórium következtében jogszabály erejénél fogva módosult szerződéses feltételek szerinti, a Végleges Fizetési Ütemezésben foglalt átutalásuk és befizetésük – bármiféle egyéb, aktív közreműködésük nélkül is, így az esetben is, ha az eredeti szerződési feltételek szerint törlesztésről a Merkantil Bankot nem tájékoztatják – azt jelenti, hogy az átutalt vagy befizetett adott törlesztőrészlet/lízingdíjrészlet tekintetében Önök a fizetési moratórium lehetőségét nem kívánták igénybe venni.

Ha Önök az eredeti, illetve a fizetési moratórium következtében jogszabály erejénél fogva módosult szerződéses feltételek szerint kívánnak teljesíteni, azonban a fizetési moratórium időtartama alatt mégis élni kívánnak a fizetési moratórium lehetőségével, úgy ahhoz a fizetési moratórium időtartama alatt bármikor joguk van. Ez esetben Önöknek nyilatkozniuk kell arról, hogy élni kívánnak a fizetési moratóriummal.

Az eredeti, illetve a fizetési moratórium következtében jogszabály erejénél fogva módosult szerződéses feltételek szerint a törlesztőrészlet-/lízingdíjrészlet-különbözet összegéről havonta vagy negyedévente küldünk értesítést számlalevél formájában.

Ha Önök úgy döntenek, hogy a törlesztőrészlet-/lízingdíjrészlet-különbözet fizetésére sem kívánják igénybe venni a fizetési moratóriumot, arról Önöknek tájékoztatni szükséges a Merkantil Bankot, hogy a szerződésükben foglalt gyakorisággal megküldhessük Önöknek az aktuálisan fizetendő törlesztőrészlet-/lízingdíjrészlet-különbözet összegéről a számlalevelet.

Kérjük, hogy a kitöltött tájékoztatót, vagy annak tartalmával megegyező Ön által írt tájékoztatót e-mailben, ha erre nincs lehetősége, akkor postai úton szíveskedjen megküldeni: e-mail: informacio@merkantil.hu, postacím: 1365 Budapest, Pf.: 676.

Ha Önök az aktuális törlesztőrészlet-/lízingdíjrészlet-különbözet összegét az eredeti, illetve a fizetési moratórium következtében jogszabály erejénél fogva módosult szerződéses feltételek szerint kívánják teljesíteni, azonban a fizetési moratórium időtartama alatt mégis élni kívánnak a fizetési moratórium lehetőségével, úgy ahhoz a fizetési moratórium időtartama alatt bármikor joguk van. Ez esetben Önöknek nyilatkozniuk kell arról, hogy élni kívánnak a fizetési moratóriummal.

A Merkantil Bank a fizetési moratórium ideje alatt a csoportos beszedések jogával nem él, így ha Önök a Szerződés szerinti fizetési kötelezettségeiket változatlanul csoportos beszedési megbízás útján kívánják teljesíteni, a csoportos beszedés újra indításához Önöknek tájékoztatni szükséges bankunkat.

Kérjük, hogy a kitöltött Tájékoztatót, vagy annak tartalmával megegyező Ön által írt tájékoztatót e-mailben, ha erre nincs lehetősége, akkor postai úton szíveskedjen megküldeni: e-mail: informacio@merkantil.hu, postacím: 1365 Budapest, Pf.: 676

Csoportos beszedés újra indítására vonatkozó tájékoztatásuk esetén is, amennyiben Önöknek a csoportos beszedéssel érintett számlájukon nem áll rendelkezésre az esedékes törlesztőrészlet/lízingdíjrészlet és/vagy a törlesztőrészlet-/lízingdíjrészlet-különbözet összege, az Önök szerződése a fizetési moratórium alá kerül, ha az Önök szerződésére a 2021. szeptember 30. napjáig tartó moratórium automatikusan kiterjedt, vagy nyilatkoztak annak igénybevételéről. Ezen esetben a Merkantil Bank a fizetési moratórium ideje alatt a csoportos beszedések jogával nem él. A csoportos beszedés folytatását bármikor újból kérhetik, mely esetben újabb Tájékoztatást szükséges megküldeniük, tájékoztatva a Bankot, hogy a fizetési moratóriummal nem kívánnak élni.

Ha Önök a csoportos beszedés újra indítására vonatkozóan korábban tájékoztatták bankunkat és a csoportos beszedéssel érintett számlájukon rendelkezésre áll a beszedéshez szükséges fedezet, azonban még sem kívánnak az eredeti szerződéses feltételek szerint teljesíteni, úgy erről az alábbi nyilatkozatokkal tájékoztatniuk szükséges a Merkantil Bankot. A tájékoztató kizárólag a fizetési moratórium időtartamára vonatkozik, a moratórium lejártát követően esedékessé váló törlesztéseket a korábban megadott felhatalmazásuk alapján a Merkantil Bank Zrt. továbbra is jogosult beszedni. A felhatalmazás visszavonására, módosítására számlavezető bankjuknál van lehetőségük.

Kérjük, hogy a kitöltött tájékoztatót, vagy annak tartalmával megegyező Ön által írt tájékoztatót e-mailben, ha erre nincs lehetősége, akkor postai úton szíveskedjen megküldeni: e-mail: informacio@merkantil.hu, postacím: 1365 Budapest, Pf.: 676.

Bankunk kizárólag a fizetési ütemezésben foglaltak szerinti fizetési kötelezettségeket szedi be, így a fizetési ütemezestől eltérő teljesítési szándékuk esetén, a törlesztő-részletek, illetve a lízingdíjak összegét átutalással kell teljesíteniük.

Nyíltvégű pénzügyi lízingszerződésnél a szolgáltatásra vonatkozó havi lízingdíjról a Merkantil Bank számlát állít ki az esedékességet megelőzően, és megküldi Önöknek.

Ha Önök a Nyíltvégű pénzügyi lízingszerződés tekintetében nem kívánnak élni a fizetési moratórium lehetőségével, az alábbi tájékoztató megküldésével jelezzék ezt bankunknak.

Kérjük, hogy a kitöltött tájékoztatót, vagy annak tartalmával megegyező Ön által írt tájékoztatót e-mailben, ha erre nincs lehetősége, akkor postai úton szíveskedjen megküldeni: e-mail: informacio@merkantil.hu, postacím: 1365 Budapest, Pf.: 676.

Ha Önök a finanszírozási szerződés megkötésekor olyan casco biztosítási konstrukciót választottak, illetve a finanszírozási szerződés megkötését követően olyan, a Merkantil Bank által kötött csoportos biztosításhoz csatlakoztak, melynek díja a törlesztő részletekkel egyidejűleg, de külön díjtételként fizetendő (integrált gépjármű casco, illetve törlesztő részlet biztosítás), a biztosítási fedezet csak akkor marad fenn a moratórium alatt, amennyiben annak díját továbbra is megfizetik, ugyanis ezeknél a biztosításoknál a biztosítási díjat a bank – a törlesztő részletekkel egyidejűleg – csak beszedi és automatikusan továbbítja az arra jogosult biztosító felé.

 • Ha Önök a biztosítás esedékes díját nem fizetik, a biztosítási fedezet a biztosító által meghatározott feltételekkel megszűnik. Ennek elkerülése érdekében kérjük, hogy a biztosítási díjak fizetéséről a moratórium fennállása alatt is gondoskodni szíveskedjenek!
 • Ha a biztosítási díj fizetésének hiányában a finanszírozott gépjárműre kötött casco biztosítás szűnne meg, a Merkantil Bank fenntartja a jogát, hogy – mint a biztosítási fedezet fenntartásában érdekelt fél – az ügyfél helyébe lépjen és a biztosítás díját helyette megfizesse. Ebben az esetben a moratórium lejártát követően a Bank jogosult követelni az ügyfél helyett megfizetett biztosítási díjak és az azokra jutó kamatok összegét.

Ha Önök a finanszírozási szerződés megkötésekor olyan, a Merkantil Bank által kötött csoportos biztosításhoz csatlakoztak, melynek díja a bank által nyújtott pénzügyi szolgáltatás díjától nem különíthető el (beépített gépjármű casco, illetve beépített termelőeszköz vagyonbiztosítás), akkor a biztosítási fedezet a moratórium ideje alatt abban az esetben is fennáll, ha Önök a moratórium lehetőségével élve nem fizetik a törlesztő részleteket, ugyanis a biztosítás díját a Merkantil Bank – az adott biztosítási konstrukciótól függően – már a szerződéskötéskor a teljes futamidőre megfizette, vagy a moratórium alatt az Önök fizetésétől függetlenül továbbra is rendszeresen teljesíti a biztosító felé.

 • Ha Önök beépített cascoval kötötték meg a személy- vagy kishaszon-gépjármű finanszírozási szerződésüket és élnek a moratóriummal, akkor a Bank a moratóriumot követő futamidő hosszabbítást úgy állapítja meg, hogy az új törlesztő részletek az Önök számára a moratórium alatt összegyűlt kamatok elszámolása miatt se jelentsenek nagyobb terhet, mint a moratóriumot megelőző törlesztő részletek. A beépített casco biztosítás tehát a moratórium utáni elszámolás módjában nem okoz változást.
 • Ha Önök beépített termelőeszköz vagyonbiztosítással kötötték meg a finanszírozási szerződésüket és élnek a moratóriummal, akkor a szerződés szerinti futamidő leteltekor a biztosítási fedezet automatikusan megszűnne, miközben a moratórium miatt a finanszírozási szerződés – a jogszabály erejénél fogva – automatikusan meghosszabbodik. Annak érdekében, hogy a futamidő hosszabbítás időtartamára se maradjon a termelőeszköz biztosítási fedezet nélkül, a Merkantil Bank az eredeti fedezetet nyújtó biztosítónál kezdeményezi a biztosítás meghosszabbítását. A hosszabbításért fizetendő biztosítási díjat a moratórium megszűnését követően a bank az eredeti szerződéses feltétekkel megfinanszírozza és annak költségét beépíti a fizetendő törlesztő részletekbe. A Merkantil Bank egyúttal a futamidő hosszabbítást úgy állapítja meg, hogy az új törlesztő részletek az Önök számára a moratóriumot megelőzőekhez képest se jelentsenek nagyobb terhet.

Ha Önök élnek a hiteltörlesztési moratóriummal és a finanszírozási szerződés megkötésekor akár a Bank által kötött csoportos biztosításhoz csatlakoztak, akár attól függetlenül, saját maguk kötöttek biztosítást a Groupama Biztosítónál, akkor a kárbejelentési nyilatkozatot kérjük a Groupama Biztosító weboldalán szíveskedjenek a következő linkre kattintva: https://www.groupamadirekt.hu/wps/portal/irjon-nekunk megküldeni.

A zökkenőmentes ügyintézés érdekében kérjük, hogy a megkeresés tárgyaként az „Általános információ kérése”-t, témakörként pedig a „Kárral, szolgáltatással kapcsolatos információ kérés”-t szíveskedjenek kiválasztani, valamint kérjük a saját kapcsolattartási adataikat is szíveskedjenek megadni.

2020. március 18-án már fennálló fizetési késedelem esetén a késett napok száma a fizetési moratórium ideje alatt nem változik, ezért a fizetési moratórium alatt fizetési késedelem miatt a Merkantil Bank nem ad át adatokat a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) felé.

Ha a Merkantil Bank Önöket a fizetési moratóriumot megelőzően arról értesítette, hogy fizetési késedelmük miatt adataikat a KHR részére 2020.03.18-t követően át fogja adni, a megküldött értesítés a fizetési moratórium miatt érvényét vesztette.

A fizetési moratórium lejáratát követően a késett napok számának nyilvántartása a fizetési moratórium időszakát megelőző módon folytatódik attól a késedelmes napszámtól, amely a fizetési moratórium kihirdetésének napján fennállt (azaz a fizetési moratórium időtartama vállalkozások esetén a 30 napos, fogyasztói szerződések esetén a 90 napos időtartamba nem számít bele).

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a késedelmes tartozás önkéntes rendezésének elmaradása a jövőbeni hitelfelvételi lehetőségeit jelentősen korlátozhatja. A fizetési moratórium ideje alatt is lehetőségük van a késedelmes tartozásuk önkéntes rendezésére.

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) felé történő adattovábbítás feltételeiről és a késedelmes tartozás adatátadásának általánosságban vett következményeiről itt tájékozódhat.


Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást a Merkantil Bank ügyfélterében kifüggesztett, valamint a honlapunkon elérhető

tartalmazza.