Tájékoztató a Fizetési moratórium lezárultáról

Tudnivalók és lehetőségek

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a 2020. évi CVII. törvény és a 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet szerinti fizetési moratórium 2022. december 31. napján véget ért.


Felhívjuk figyelmét, hogy a fizetési moratórium lezárultát követően – 2023. januárjától – a törlesztési kötelezettsége újraindult.

Fizetési kötelezettségének az Önnek megküldött módosult fizetési ütemezés szerint kell eleget tennie.

Kérjük, gondoskodjon róla, hogy amennyiben az esedékessé váló törlesztőrészletek megfizetésére csoportos beszedési megbízást adott számlavezetőjének, az esedékes törlesztőrészletek összege rendelkezésre álljon a fizetési számláján, illetve pénzforgalmi számláján a beszedés napján.

A fizetési moratórium lejártával, a szerződése alapján fennálló teljes tőketartozást, az ezt terhelő ügyleti kamattartozást, valamint a fizetési moratórium tartama alatt meg nem fizetett ügyleti kamatot is tartalmazó új törlesztőrészlet került megállapításra, amelyeknek összege jogszabály előírása okán nem lehet magasabb az eredeti, illetve a korábbi törlesztő-részletek összegénél. Ennek következtében a szerződés futamideje több hónappal hosszabbodott meg, mint amennyi nem került megfizetésre a fizetési moratórium időszaka alatt.

Bankunk lehetőséget biztosít arra, hogy – díjmentesen – a fizetési moratórium időszaka alatt felhalmozódott tartozás megfizetésével fizetési kötelezettsége részben előtörlesztésre kerülhessen, melynek következtében a módosult fizetési ütemezés szerint meghosszabbodott futamidő lerövidíthető. Felhívjuk figyelmét arra, hogy a futamidő rövidítésével a havi törlesztőrészletek összege növekedhet.

Ha fizetési nehézsége merül fel, mielőbb tájékozódjon a Merkantil Bank Zrt. honlapján található fizetést könnyítő megoldási lehetőségekről, azok előnyeire, hátrányaira és várható díj és költségvonzatukra is kiterjedő részletes tájékoztatóból, amely https://www.merkantil.hu/hu/FizetesiNehezsegek/ oldalon érhető el.

Futamidő lerövidítésére vonatkozó kérelem az informacio@merkantil.hu e-mail címre, míg fizetés könnyítési kérelem az adosvedelem@merkantil.hu e-mai címre, illetve mindkét esetben a 1365 Budapest, Pf. 676. postacímre küldhető meg.