Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelen kalkuláció kizárólag tájékoztató jellegű, nem jelent a Merkantil Bank Zrt. részéről kötelezettségvállalást és szerződéses ajánlatnak sem minősül. A kockázatvállalás végleges feltételeinek megállapítására csak a Merkantil Bank Zrt. szabályzatai szerinti teljes körű hitelbírálati folyamat során kerülhet sor, melynek keretében a Merkantil Bank Zrt. jelen kalkulációban rögzítettől eltérő döntést is hozhat.

A tájékoztatás nem teljes körű, további részleteket a Merkantil Bank Zrt. Gépjármű-finanszírozási termékeiről szóló általános tájékoztatója illetve a vonatkozó Hirdetménye, Üzletszabályzata és Általános szerződési feltételei tartalmazzák, melyek letölthetők a www.merkantil.hu/autohitel oldalról. A THM, a fizetendő teljes összeg, az éves ügyleti kamat mértéke a Referencia kamat (3 hónapos BUBOR) változásának függvényében módosulhat. Forint alapú változó kamatozású finanszírozási konstrukció esetén az ügyfélnek kell viselnie a Referencia kamat (3 hónapos BUBOR) változása miatt jelentkező kamatváltozások következményeit (kamatkockázat).

Szeretnénk felhívni minden kedves Ügyfelünk figyelmét, hogy látogasson el az MNB Pénzügyi Navigátor honlapjára (https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem), mert az ott szereplő termékleírások, összehasonlítást segítő alkalmazások (pl.: hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program) a meglapozott döntéshez segítséget nyújtanak.

A Merkantil Bank Zrt. a www.merkantil.hu weboldalának használata során tudomására jutott személyes (név, telefonszám, e-mail cím) adatokat az AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), továbbá az  információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli. A részletes adatkezelési tájékoztatót lásd az Általános Adatvédelmi Tájékoztatóban, a Finanszírozási szerződésekre vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban valamint a Süti adatkezelési tájékoztatóban.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát megadja a www.merkantil.hu honlapon, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Merkantil Bank Zrt. - az ügylet jellege által meghatározott célból (kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás a megkeresővel, kérdés/kérés megválaszolása, a Bank által „Ajánlat” nyújtása) és ideig (létre nem jött jogviszony esetén 5 évig) - kezelje. Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását, ám azt kérjük vegye figyelembe, hogy a megkeresését hozzájárulás hiányában nem tudjuk teljesíteni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést

A Merkantil Bank Zrt. a honlapon megadott személyes adatokat banktitokként kezeli.