Megoldási lehetőségek fizetési nehézségek esetén (fizetési kötelezettségek módosítása)

AdósvédelemA Merkantil Bank segítséget kíván nyújtani azon ügyfeleinek, akiknek anyagi körülményei nem teszik lehetővé törlesztési kötelezettségük maradéktalan teljesítését.

Felhívjuk figyelmét! Önnek minden esetben írásos formában kell kérelmét benyújtania a Merkantil Bank Zrt. Operatív Igazgatósága részére. A kérelem benyújtásához a nyomtatvány letölthető a Kapcsolódó dokumentumok alatt.

A fizetési nehézségek megoldására a Mekantil Bank Zrt. többféle lehetőséget biztosít:

  • Díjrészlet fizetési kötelezettség átmeneti felfüggesztése (halasztás)

Ha várhatóan Ön a fizetési kötelezettségének átmeneti ideig nem tud eleget tenni, de a későbbiekben a teljes lejárt tartozását egyösszegben ki tudja egyenlíteni, lehetősége van a törlesztési kötelezettség átmeneti felfüggesztésére.

Felhívjuk figyelmét, hogy a fizetési kötelezettség átmeneti felfüggesztésével törlesztési kötelezettségének eredeti esedékességi időpontja nem módosul. Az esedékesség és a kiegyenlítés közötti időre késedelmi kamat kerül felszámításra.

  • Futamidő hosszabbítás

Ha Ön a fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni, mert az eredeti törlesztőrészlet/lízingdíj-részlet (a továbbiakban együttesen a jelen tájékoztatóban: törlesztőrészlet) összege túl magas, de egy alacsonyabb törlesztőrészlet fizetését továbbra is tudná vállalni, lehetőség van a futamidő hosszabbításával a havi törlesztőrészletek csökkentésére.

Felhívjuk figyelmét, hogy a futamidő-meghosszabbítással járó módosítások esetén a futamidő hossza nem haladhatja meg az előírt maximális futamidőt. A teljes futamidő alatt fizetendő ügyleti kamat összege a futamidő meghosszabbítása miatt megnövekszik.

  • Kamatfizetés melletti átütemezés

Ha fizetési kötelezettségének átmenetileg nem tud teljes összegben eleget tenni, de pár hónap elteltével a teljes eredeti törlesztőrészletet tovább tudná fizetni, akkor Önnek lehetősége van az átütemezett hónapokban csak az esedékessé vált részlet kamattartamát megfizetni, azt követően pedig ismét a teljes törlesztőrészletet. Az átütemezés hónapjaival a futamidő meghosszabbodik. Maximum 5 hónap kamatfizetés melletti halasztás adható.

  • Számlázási periódus módosítás

Ha a törlesztőrészlet fizetési kötelezettségén felül Ön nem tud egyösszegben eleget tenni a negyedévente elszámolt kamat- és/vagy árfolyam-különbözet (törlesztőrészlet-különbözet) fizetési kötelezettségének, az eddig negyedévente keletkező plusz fizetési teher jobb eloszlása érdekében a negyedéves számlázási periódus havi számlázási periódusra módosítható.
A számlázási periódusváltást követően a Merkantil Bank Zrt. a szerződésben foglaltak szerint havonta kiszámított kamat- és árfolyam-különbözet (törlesztőrészlet különbözet) összegét havonta kiszámlázza Önnek, amennyiben annak még el nem számolt összege a 2.000 Ft-ot eléri.

  • Átmeneti fizetési könnyítés

Szerződésmódosítás keretében átmenetileg egy Ön által vállalt, csökkentett havi törlesztőrészletet kell csak teljesítenie. A könnyített időszakot követően új törlesztőrészlet kerül megállapításra, továbbá az eredeti futamidő lejárata kitolódik. A pontos ajánlat függ a finanszírozási szerződés egyéb paramétereitől, a könnyített időszak időtartama és mértéke növeli a hátralévő futamidőt és törlesztési összeget.


Segítségre lenne szüksége?

Amennyiben fizetési nehézségeit már előre látja, bizalommal forduljon ügyintézőinkhez, hogy a problémáját még a hátralék felhalmozódása előtt tudjuk orvosolni, illetve az Önnek legelőnyösebb megoldást tudjuk felkínálni.

A fizetéskönnyítési kérelem elbírálása a finanszírozási szerződés kockázati tényezőinek és az Ön kérelmének figyelembevételével történik. A bírálati döntésről a Merkantil Bank Zrt. a kérelem beérkezését követő 30 napon belül levél útján küldi meg a választ az Ön levelezési címére. A kérelem elbírálásáig a szerződés szerinti fizetési kötelezettségnek eleget kell tenni.

Fizetési nehézségek esetén kérjük, keresse meg munkatársainkat az alábbi elérhetőségek valamelyikén, hogy segíthessünk:

Személyes ügyfélszolgálat címe: 1051 Budapest, József Attila utca 8.

  • hétfő - csütörtök: 8:00 – 15:45
  • péntek: 8:00 – 14:00

Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1   268 6868

  • hétfő- csütörtök: 8.00 - 16.45
  • pénteken 8.00 - 15.30

Postacím: 1365 Budapest, Pf.: 676
E-mail: informacio@mail.merkantil.hu

A tájékoztatás nem teljes körű. A Merkantil Bank Zrt. a bírálat jogát fenntartja. Az elérhető termékek és szolgáltatások köre változhat. A kondíciók módosításának jogát a Merkantil Bank Zrt. fenntartja.

A kért módosításokért a Merkantil Bank Zrt. díjat számol fel. Az aktuális díjakról a Merkantil Bank Zrt. ügyfélterében kifüggesztett, valamint a honlapunkon található Hirdetmény ad tájékoztatást.

Kapcsolódó dokumentumok
Letölthető dokumentumok