Megoldási lehetőségek fizetési nehézségek esetén (fizetési kötelezettségek módosítása)

AdósvédelemA megemelkedett törlesztőrészletek / lízingdíjak mérséklésére a Merkantil Bank segítséget kíván nyújtani azon ügyfeleinek, akiknek jelenlegi anyagi körülményei nem teszik lehetővé törlesztési kötelezettségük maradéktalan teljesítését.

Felhívjuk figyelmét! Önnek minden esetben írásos formában kell kérelmét benyújtania a Merkantil Bank Zrt. Operatív Igazgatósága részére. A kérelem benyújtásához a nyomtatvány letölthető a Kapcsolódó dokumentumok alatt.

A fizetési nehézségek megoldására társaságunk több féle lehetőséget biztosít:

  • Díjrészlet fizetési kötelezettség átmeneti felfüggesztése (halasztás)

Ha várhatóan Ön a fizetési kötelezettségének átmeneti ideig nem tud eleget tenni, de a későbbiekben a teljes lejárt tartozását egyösszegben ki tudja egyenlíteni, lehetősége van a törlesztési kötelezettség átmeneti felfüggesztésére.

Felhívjuk figyelmét, hogy a díjrészlet fizetési kötelezettség átmeneti felfüggesztésével törlesztési kötelezettségének eredeti esedékességi időpontja nem módosul. Az esedékesség és a kiegyenlítés közötti időre késedelmi kamat kerül felszámításra.

  • Futamidő hosszabbítás

Ha Ön a fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni, mert az eredeti törlesztőrészlet összege túl magas, de egy alacsonyabb törlesztőrészlet fizetését továbbra is tudná vállalni, lehetőség van a futamidő hosszabbításával a havi törlesztőrészletek/ lízingdíjak csökkentésére.

  • Kamatfizetés melletti átütemezés

Ha fizetési kötelezettségének átmenetileg nem tud teljes összegben eleget tenni, de pár hónap elteltével a teljes eredeti törlesztőrészletet tovább tudná fizetni, akkor Önnek lehetősége van az átütemezett hónapokban csak az esedékessé vált részlet kamattartamát megfizetni, azt követően pedig ismét a teljes törlesztőrészletet. Az átütemezés hónapjaival a futamidő meghosszabbodik. Maximum 5 hónap kamatfizetés melletti halasztás adható.

  • Számlázási periódus módosítás

Ha a törlesztőrészlet fizetési kötelezettségén felül Ön nem tud egyösszegben eleget tenni a negyedévente elszámolt törlesztőrészlet-különbözet fizetési kötelezettségének, az eddig negyedévente keletkező plusz fizetési teher jobb eloszlása érdekében a negyedéves számlázási periódus havi számlázási periódusra módosítható.
A számlázási periódusváltást követően Társaságunk a szerződésben foglaltak szerint havonta kiszámított kamat- és árfolyam-különbözet (törlesztőrészlet különbözet) összegét havonta kiszámlázza az Ügyfélnek, amennyiben annak még el nem számolt összege a 2.000 Ft-ot eléri.

  • Átmeneti fizetési könnyítés / törlesztés csökkentés

Szerződésmódosítás keretében átmenetileg egy Ön által vállalt, csökkentett havi törlesztőrészletet kell csak teljesítenie. A könnyített időszakot követően új törlesztőrészlet kerül megállapításra, továbbá az eredeti futamidő lejárata kitolódik. A pontos ajánlat függ a szerződés egyéb paramétereitől, a könnyített időszak időtartama és mértéke növeli a hátralévő futamidőt és törlesztési összeget.


Felhívjuk figyelmét!

  • A futamidő hosszabbítással járó módosítások esetén a futamidő hossza nem haladhatja meg az előírásokban meghatározott maximális futamidőt. A teljes futamidő alatt fizetendő kamat összege megnövekszik.
  • ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­A fizetéskönnyítési kérelem elbírálása a szerződés kockázati tényezőinek és az ügyfél kérelmének figyelembevételével történik. A bírálati döntésről Társaságunk a kérelem beérkezését követően levél útján küldi meg a választ az Ön levelezési címére. A kérelem elbírálásáig a szerződés szerinti fizetési kötelezettségnek eleget kell tenni.
  • A kért módosításokért a Társaságunk díjat számol fel. Az aktuális díjakról szóló Hirdetmény a Kapcsolódó dokumentumok alatt letölthető.

Segítségre lenne szüksége?

Amennyiben fizetési nehézségeit már előre látja, bizalommal forduljon ügyintézőinkhez, hogy a problémáját még a hátralék felhalmozódása előtt tudjuk orvosolni, illetve az Önnek legelőnyösebb megoldást tudjuk felkínálni.A tájékoztatás nem teljes körű. Társaságunk a bírálat jogát fenntartja. Az elérhető termékek és szolgáltatások köre változhat. A kondíciók módosításának jogát társaságunk fenntartja. Az aktuális díjakról a Merkantil Bank ügyfélterében kifüggesztett, valamint a honlapunkon található Hirdetmény ad tájékoztatást..

Kapcsolódó dokumentumok
Letölthető dokumentumok