Amennyiben Ön a „Nyilatkozom, hogy az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismertem és hozzájárulok a megadott személyes adataim felhasználásához kapcsolatfelvétel céljából” gombra kattintott, abban az esetben Ön tudomásul veszi a jelen tájékoztatóban foglaltakat, és egyúttal hozzájárul az Ön által megadott személyes adatok lentiek szerinti kezeléséhez.

Az Ön által szolgáltatott személyes adatokat a Merkantil Bank Zrt. (székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 8., cégjegyzékszám: cg.01-10-041465, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság) (a továbbiakban: Bank), abból a célból kezeli, hogy Önnel a kapcsolatot az Ön által megadott elérhetőségeken a Merkantil (www.merkantil.hu) honlapon kalkulált elektronikus kalkulációval kapcsolatban felvehesse. A magadott elérhetőség a Bank Direkt Hitel értékesítésével foglalkozó munkatársához fut be, aki az kalkuláció pontosításával kapcsolatban Önt rövid időn belül meg fogja keresni. A kezelt adatok köre az Ön által megadott név, telefonszám és e-mail cím, amelyek addig kerülnek tárolásra, amíg Ön telefonon, e-mailben, levélben úgy nem nyilatkozik, hogy az általunk kínált finanszírozást mégsem kívánja igénybe venni.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-50142/2012

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

  • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  • Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  • Honlap: http://www.naih.hu