Kárenyhítő lízing

A COVID-19 járvány kitörése következtében kialakult átmeneti súlyos likviditási nehézségek áthidalására

A Kárenyhító lízing célja a COVID-19 járvány következtében kialakult átmeneti súlyos likviditási nehézségek áthidalása, a vállalkozások ‒ különös tekintettel a KKV-ra ‒ életképességének fenntartása, gazdasági tevékenységük folyamatosságának biztosítása érdekében felmerülő fejlesztési igények kedvezményes kamatozású lízinggel történő finanszírozása.

Milyen vállalkozásokat és eszközöket finanszírozunk?

A COVID19 járvány következtében olyan átmeneti, súlyos likvidítási nehézséggel szembesülő lízingbevevő vállalkozás finanszírozható, amely.

 • a lehívási értesítő benyújtásának és a lízingszerződés megkötésének időpontjában az Exim törvény 1 szerint devizabelföldi gazdálkodó szervezetnek2 minősül és
 • a KKV kritériumoknak megfelel, vagy nagyvállalatnak minősül, és
 • exportőrnek, exportőr részére beszállítónak minősül (Lízingbevevőnek szükséges erről nyilatkoznia) vagy exportpotenciállal is rendelkező ágazatban (lsd. TEÁOR lista, ettől eltérő ágazat esetében indokolni szükséges) tevékenykedik.

Finanszírozható eszközök:

 • új vagy használt gépek,
 • berendezések, mezőgazdasági eszközök,
 • haszongépjárművek.

[1] 1994. évi XLII. törvény a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról.

[2] Gazdálkodó szervezet (nem teljes körű felsorolás): gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó.

Jellemzők

 • Finanszírozási mód: zárt- vagy nyíltvégű pénzügyi lízing
 • Kamatozás: a teljes futamidőre rögzített (fix)
 • Igénylési határidő: 2021. június 30-ig
 • Futamidő: maximum 72 hónap (finanszírozott eszköz korától függően)
 • Devizanem: EUR, HUF
 • Törlesztés módja: havi vagy negyedéves annuitásos törlesztés

Kötelező biztosítékok

 • Teljes körű vagyonbiztosítás (a biztosítás kedvezményezettje a Merkantil Bank),
 • felhatalmazó levél a vállalkozás összes bankszámlájára,
 • a lízingbevevő részéről érvényes hitelbiztosítéki nyilvántartásban történő regisztráció szükséges,
 • lízing jogcím bejegyzése a hitelbiztosítéki nyilvántartásba, melynek költsége a Lízingbevevőt terheli.

Kérdése van?

Kérjen visszahívást!

Kollégánk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.

Visszahívást kérek
Kérjen visszahívást!

Hívja szakértőinket

Hívja szakértőinket

Meglévő vagy lejárt szerződéssel kapcsolatban:
+36 (1) 268 6868-as számot.

Új lízing igényléssel kapcsolatban:
+36 (1) 268 6888-as számot hétfő-csütörtök 8:00-16:00, pénteken 8:00-14:50 között.