NHP Fix finanszírozást igénylővel szembeni főbb elvárások

 • A mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásánál a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (KKV törvény) fogalmai az irányadóak, hitelt a program keretében kizárólag a törvényben előírt feltételeknek megfelelő, belföldi székhelyű KKV-k igényelhetnek. Nem minősül KKV-nak (az NHP vonatkozásában) az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. Továbbá csak azon KKV vehet részt a programban, amely a – a KKV Szerződés megkötésekor – akár külföldön lévő kapcsolódó és partnervállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, annak hiányában a vállalkozás nyilvántartása alapján is KKV-nak minősül.

  Az MNB nyilatkozata alapján a hitelprogram keretében finanszírozhatók olyan vállalkozások is, amelyek a terméktájékoztatóban előírt feltételeknek kizárólag a KKV törvényben szereplő létszámkorlát, azaz a 250 fő tekintetében nem felelnek meg.
 • A KKV a KKV Szerződés megkötésekor nem lehet a levelezett, valamint az azt refinanszírozó Hitelintézet – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti – kapcsolt vállalkozása.
 • További elvárás a programban részt vevő KKV-val szemben, hogy a KKV-kra vonatkozó fenti személyi feltételeknek meg nem felelő és nem magánszemély tulajdonosok (ideértve az állami és önkormányzati tulajdonosokat is) közvetlen és közvetett részesedése a KKV Szerződés futamideje alatt sem haladhatja meg a 25%-ot. Amennyiben ezen feltételek nem teljesülnek, a refinanszírozási kölcsönt haladéktalanul vissza kell fizetni.
 • A KKV Szerződés adósa nem lehet a hitelt nyújtó hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás kapcsolt vállalkozása, valamint pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény vagy elektronikus pénz kibocsátó vállalkozás. Továbbá a KKV Szerződés adósa által az NHP keretében felvett kölcsönből finanszírozott eszközök bérbe vevője nem lehet a finanszírozást (illetve refinanszírozást) nyújtó hitelintézet, pénzügyi vállalkozás és azok kapcsolt vállalkozásai.
 • Az MNB NHP Fix részletes terméktájékoztatója itt érhető el

 

A Merkantil NHP Fix kishaszon-gépjármű finanszírozási konstrukcióinak legfontosabb jellemzői

 • Finanszírozható eszközök: új és használt kishaszon-gépjármű, valamint a 8704 vámtarifaszámmal rendelkező személygépkocsi
 • Finanszírozási mód: zártvégű pénzügyi lízing
 • Kamatozás: a teljes futamidőre rögzített (fix)
 • Ügyleti kamat mértéke: maximum 2,5%
 • Futamidő: 36 – 96 hónap
 • Devizanem: HUF
 • Finanszírozási összeg: minimum 3 millió forint
 • Törlesztés módja: havonta, átutalással vagy csoportos beszedési megbízással
 • Törlesztési ütemezés: a futamidő első kétharmadába kell esnie a tőketörlesztés
  • 50%-ának az 5 év feletti futamidejű hitelek esetén;
  • 33 %-ának a legfeljebb 5 éves futamidejű hitelek, illetve bármilyen futamidejű pénzügyi lízingek esetén.
 • Önerő mértéke: minimum a bruttó vételár 20%-a
 • Kötelező biztosíték:
  • teljes körű vagyonbiztosítás (a biztosítás kedvezményezettje a Merkantil Bank)
  • felhatalmazó levél az ügyfél összes bankszámlájára
  • lízing jogcím bejegyzése a hitelbiztosítéki nyilvántartásba, melynek költsége a Lízingbevevőt terheli.
 • Egyéb biztosíték:
  • használt gépjármű esetén állapotfelmérés, import gépjármű esetén importszűrés és állapotfelmérés szükséges, melynek költségét a Lízingbevevő fizeti
  • Lízingbevevő részéről érvényes Hitelbiztosítéki nyilvántartásban történő regisztráció szükséges

Amennyiben kishaszongépjármű beruházást tervez és a fentiekben felsorolt feltételeknek megfelel a vállalkozása, abban az esetben kérjük, hogy hívja a Merkantil Bank Direkt Hitel vonalát 06 1-268-6888 vagy készítsen egyedi ajánlatot a Merkantil www.merkantil.hu honlapon található Autóhitel Kalkulátor segítségével.

A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a figyelem felkeltése. A Merkantil Bank Zrt. fenntartja az egyedi elbírálás jogát, továbbá jogában áll, hogy az aktuális Kockázatkezelési Szabályzata alapján ne biztosítsa az NHP Fix terméket az ügyfél részére. A finanszírozás feltételeiről és az aktuális díjakról a Merkantil Bank Zrt. honlapján ( www.merkantil.hu) közétett mindenkor hatályos Hirdetményeiből és Üzletszabályzataiból tájékozódhat.

Merkantil NHP Fix finanszírozási konstrukciók